Tuairiscítear go dtuairt roicéad a scaoileadh ó limistéar Ghaza agus a bhí dírithe ar Iar-úsailéim taobh amuigh don gcathair sin tráthnóna, an chéad uair a deineadh ionsaí ar an gCathair ón limistéar Palaistíneach.

Ag Binse Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh sa Háig inniu -cuireadh ciontuithe bheirt Ghinearáil ón gCróit a bhí cúisithe in Ainghníomh a dhéanamh i gcoinnibh mhuintir na Seirbia sna nochaidí ar neamhní.


Tá ardú le teacht ar tháillí iompair phoiblí ó mhí na Nollag ar aghaidh. D'fhógair an tÚdarás Náisiúnta Iompair inniu go gcaithfear na táillí bus, tram agus iarnróid a ardú toisc fóirdheontais Stáit a bheith á laghdú.

Tá cead diúltaithe ag an mBord Pleanála do SIPTU foirgneamh nua dhá stór is fichead ar airde a thógáil ar shuíomh Halla na Saoirse i mBleá Cliath.