Dúirt an Taoiseach go gcaitheadh an rialtas dul i mbun macnaimh faoi Thuarascáil McCarthy.

Dúirt sé gur dúshlán é don tír uilig dul i ngleic leis na fadhbanna eacnamaíocha sa tír agus go gcaitheadh an rialtas gníomhú mar is ceart ar mhaithe leis an tír.

Dúirt sé chomh maith go gcaithfeadh an rialtas cluas éisteachta a thabhairt dóibh siúd ar bhain moltaí na tuarascála leo.Tháinig laghdú ar chaiteachas tomhaltóra arís i mí Bealtaine, de réir figiúirí nua ón Phríomh-Oifig Staidrimh. Tháinig titim 1.2% ar dhíolacháin i mí Aibreáin agus tháinig laghdú 15.4% ar dhíolacháin i gcomparáid le mí Bealtaine anuraidh.Tá iarrtha ag an Uachtarán Mhic Giolla Íosa ar an Chomhairle Stáit stádas bunreachtúil dhá phíosa reachtaíochta nua a phlé léi.

Beidh cruinniú ag an Uachtarán le baill na Comhairle, an Taoiseach agus an Príomh-Bhreitheamh ina measc, Dé Céadaoin seo chugainn leis an Bhille um Cheartas Coiriúil agus an Bille um Chlúmhilleadh a phlé.Tuairiscítear ón Indonéis gur maraíodh naonúr ar a laghad agus gur gortaíodh níos mó nó dhá scór eile in ionsaithe buamála a tharla ag dhá ostán sa phríomhchathair Jakarta.

Phléasc na buamaí ar maidin sna bialanna in ostáin an Marriott agus an Ritz Carlton atá lonnaithe sa cheantar gnó.