Fáinleoga

 Bhí ceacht deiridh Mhúinteora Clíona ar fad faoi a bheith ag ceiliúradh na dea-scéalta a gcloiseann muid seachas a bheith an-chorraithe de bharr na ndrochscéalta.  

 Chun ceiliúradh a dhéanamh ar na dea-scéalta, rinne sí Fáinleog Dea-Scéala a bhí déanta as dea-scéalta nuachta amháin.  Seo an chaoi a ndearna sí é:

Ag teastáil uait 

Nuachtáin, cárta, gliú agus téip, péint nó marcóirí, siosúr

Modh 

 1. Gliúáil do chuid dea-scéalta nuachta ar dhá phíosa cárta. 

 2. Tarraing cruth na fáinleoige ar an nuachtán agus gearr amach é.  (Tá roinnt teimpléid ag bun na bileoige oibre)
   
 3. Rianaigh timpeall ar chruth na fáinleoige agus gearr amach an dara fáinleog.   


   
 4. Gliúáil an dá phíosa cárta le chéile leis an nuachtán ar an taobh amuigh.
   
 5. Dathaigh an fháinleog. 

  

Scaip na Dea-Scéalta

 Déan iarracht díriú ar na rudaí maithe atá ag tarlú i do shaol nó i saol na ndaoine atá timpeall ort trí rud éigin ar nós tuairisc nuachta a scríobh nó a thaifead faoi na rudaí sin.  Is féidir leat tuairisc a dhéanamh faoi aon ócáid áthais, m.sh cóisir lá breithe, baint amach céime nó páiste ag tógáil a gcéad coiscéimeanna. 

Cuir na rannpháirtithe faoi agallamh (sibh achar sábháilte óna chéile).  Seol é chuig do chuid dlúthchairde nó do chlann chun na dea-scéalta a chur in iúl dóibh. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Answers: 1) Dove 2) Owl 3) Woodpecker 4) Parrot 5) Peacock 6) Swan 7) Pelican 8) Flamingo 9) Crane 10) Toucan 11) Nightingale