Tráth na gCeist an Home School Hub - An raibh tú ag Éisteacht?

Conas ar éirigh leat i dTráth na gCeist Mhúinteora John?  Muna bhfuil tú críochnaithe ag freagairt ceisteanna, seo cúpla ceann eile go bhfeicfidh muid an raibh tú ag éisteacht leis na Múinteoirí le cúpla mí anuas. Go n-éirí go geal leat!

 1. Cén t-ainm atá ar an ealaíontóir a phéinteáil an Mona Lisa?
 2. Cén áit an raibh cáil ar Tom Crean as a bheith ag taiscéalaíocht ann? 
 3. Ins an scéal Clann Lir, cén t-ainm a bhí ar an mbean a phós Rí Lear i ndiaidh dá bhean chéile bás a fháil?
 4. Cá bhfaigheann carr cianrialaithe an fuinneamh a theastaíonn uaidh?
 5. Céard a léirionn an litir i nuair a fheiceann tú é mar shiombail ar léarscáil? 
   
 6. Céard iad an horgáin a úsáideann tú le bheith ag análú?
 7. Céard í an chnámh is faide agus is láidre sa cholainn dhaonna?
 8. Ins an chóras díleá, cén t-ainm atá ar an bhfeadán fada a iompraíonn bia ó do bhéal go dtí an goile?
 9. Céard é an 3ú plainéad is gaire don ghrian? 
 10. Ní plainéad atá sa ghrian, is  ______ atá ann?
   
 11. Cén chathair san Iodáil, a bhfuil cáil uirthi as a cuid canálacha, a óstálann Carnabhal gach bliain ina ngléasann daoine suas agus caitheann siad maisc? 
 12. Cén t-ainm atá ar phríomchathair Phoblacht na Seice?
 13. I gcén chathair Eorpach atá Big Ben?
 14. Ainmigh na 5 chontae atá i gCúige Chonnacht?
 15. Cén t-ainm atá ar an gcontae is lú in Éirinn?

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí:

 1. Leonardo DaVinci
 2. Antartaice / An Mol Theas
 3. Aoife
 4. Cadhnra
 5. Eolas / Eolas do Thurasóirí 
   
 6. Scamhóga
 7. Féimear /  Cnámh na Leise
 8. Éasafagas
 9. An Domhan
 10. Réalt
   
 11. An Veinéis
 12. Prág
 13. Londain
 14. Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Liatroim, Ros Comáin
 15. An Lú