Bua Na Rithime

Inniu, thaispeáin Múinteoir Clíona dúinn gur féidir leat a bheith thar a bheith cruthaitheach agus tú ag meascadh spórt, ceol agus ealaín!  Caithfidh muid súil ar an rithim atá in amhrán George Harrison: Got My Mind Set on You.  Tá am a 4/4 san amhrán, a chiallaíonn go bhfuil 4 bhuille ag an am, mar sin tá tú ag bualadh bos 1, 2, 3, 4.

1. Can an t-amhrán ar dtús.  Má tá meabhrú ag teastáil uait, féach ar cheacht an Múinteoir Clíona arís, nó is féidir an t-amhrán a fheiceáil anseo:

Songwriter:  Rudy Clark
Producer:  Hutch Davie

2. Ansin, déan bualadh bos 1, 2, 3, 4 ag úsáid buillí rialta, seasta.  Déan bualadh bos níos crua ar an gcéad bhuille (buille 1) gach uair mar go go gcabhróidh sé leat bua na rithime a bheith agat.  Más rud é go ndeireann tú focail in ionad uimhreacha, bheadh siad mar seo: 

Láidir (1) – Lag (2) – Lag (3) – Lag (4)

Láidir (1) – Lag (2) – Lag (3) – Lag (4)

3. Nuair atá tú compordach ag déanamh bualadh bos 1, 2, 3, 4 agus tú ábalta é a dhéanamh go seasta, caith súil ar seo.  Tagann na buillí leis na nótaí agus na focail:

Mar sin, mar a fheiceann muid thuas, nuair a chanann George Harrison an focal SET, sin an uair a thosaíonn tú an buille/bualadh bos 1, 2, 3, 4.  Tá 2 bhuille ag an bhfocal SET, mar sin déanann tú dhá bhualadh bos, agus an rud céanna leis an bhfocal ON.  Féach an féidir leat bualadh bos seasta 1, 2, 3, 4 a dhéanamh a fhad agus atá tú ag canadh an t-amhrán!

  

An-Spórt Go Deo!

Faigh sean liathróid leadóige/cispheil/liathróid peile, cuir cuid de na hamhráin is fearr leat ar siúl agus preab an liathróid le rithim an cheoil.  Déan an liathróid a phreabadh chomh crua agus is féidir leat faoin talamh (gan aon rud a bhriseadh!) agus le amhráin eile is féidir leat a bheith ar do shuaimhneas agus tú ag dul le sruth an cheoil.

Agus anois bímis cruthaitheach.  Tá sé níos fearr é seo a dhéanamh taobh amuigh mar is féidir leis a bheith míshlachtmhar!

  • Roghnaigh amhrán áirithe le rithim láidir (ceann gur féidir leat do bhosa a bhualadh leis mar a thaispeáin muid duit sa roinn deireannach).
  • Pioc roinnt dathanna péinte a oireann an t-amhrán.
  • Cuir bileog mór pháipéir ar an urlár, agus rud éigin le leagann taobh thiar den bhileog má tá sé agat (oibríonn sean-bhraillín go maith).
  • Clúdaigh liathróid bheag i bpéint.  Is féidir leat liathróid níos mó a úsáid do phreabadh an cheoil agus athraigh na méideanna ag braith ar na rithimí a roghnaíonn tú!  Mar sin, má tá tú ag úsáid amhrán George Harrison mar shampla, úsáideann tú liathróid níos mó do bhuille a 1 agus liathróid níos lú do bhuillí a 2, 3, 4.
  • Preab an liathróid le rithim an cheoil agus féach ar na pátrúin a chruthaíonn tú.
  • Tá píosa ealaíne cruthaithe agat ag úsáid rithim!  Thar a bheith cúláilte.  

Lúbra Ceoil

Anois an féidir leat an cosán ceart a aimsiú go dtí an bosca leabhar ceoil, an cás veidhlín agus an bosca liathróide.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.