Cluiche Ar Siúl

Inniu d'fhoghlaim muid go bhfuil cluichí thar a beith tábhachtach inár saol. Spreagann siad muid chun a bheith gníomhach, cabhraíonn siad linn a bheith ag obair mar fhoireann agus thar aon rud eile tá a lán spraoi ag baint leo. Tá go leor scileanna ag baint le cluichí a imirt agus in aineoinn go bhfuil muid taobh istigh ar feadh tamaill gan ár gcairde agus foirne, is féidir linn na scileanna a theastaíonn a fhorbairt agus muid ag fanacht sa bhaile.

Cuimhnigh, bí cinnte neart uisce a ól agus tú i mbun aclaíochta toisc go bhfuil sé tábhachtach ath-hiodráitiú láithreach, agus má ghortaíonn aon rud, ná déan é!

Cluiche Réamhaclaíochta: Maidríní Aithrise!

 • Seasann gach duine i gciorcal (nó pé cruth gur féidir libh a dhéanamh le líon na ndaoine atá agaibh).
 • Seas fad do láimhe óna chéile sa gcaoi s' go bhfuil dóthain spás agaibh le bogadh thart. 
 • Roghnaigh ceannaire amháin agus seasann siadsan os comhair gach duine nó i lár an chiorcail má tá ciorcal cruthaithe agaibh.
 • Déanann an ceannaire píosa aclaíochta agus déanann gach duine eile an rud céanna. 
 • Is féidir aon saghas aclaíocht a dhéanamh ó seaic léimní go suíonna aniar. 
 • Déan é sin ar feadh 20 nó 30 soicind agus ansin scairteann an ceannaire: "STOP!" 
 • Fágtar faoin gceannaire ansin é ceannaire nua a roghnú agus is féidir leo smaoineamh ar phíosa aclaíochta nua gur féidir leis an rang a dhéanamh. 
 • Imir an cluiche go bhfaigheann gach duine seans a bheith ina gceannaire.

Cluiche Laistigh: Ná Lig Dó Titim

 • Faigheann gach imreoir balún teannta.
 • Cuir ceol ar siúl chun dul leis an gcluiche.
 • Tosaíonn na himreoirí ag damhsa agus ar a bharr sin caithfidh siad lámhchleasaíocht a dhéanamh leis an mbalún.
 • An aidhm atá leis an gcluiche ná gan chead a thabhairt don bhalún titim go talamh.
 • Tá an bua ag an duine atá ábalta damhsa leis an mbalún don achar is faide.
 • Is féidir an cluiche a dhéanamh níos deacra trí iarraidh ar imreoirí gan na bosa a úsaíd, nó gan na lámha a úsáid in aon chor!

Cluiche Lasmuigh: Lacha, Lacha, Gé!

 • Ta roinnt daoine ag teastáil uait don chluiche seo.
 • Suíonn gach duine i gciorcal, ag féachaint isteach agus siúlann imreoir amháin timpeall an chiorcail ag tabhairt boiseog sa ghualainn do gach duine agus ag scairteadh 'Lacha' gach uair.
 • Ansin tugann an t-imreoir boiseoige do dhuine ag scairteadh "GÉ!"
 • Caithfidh an duine a roghnaíodh éirí in airde agus rith i ndiaidh an duine a bhuail iad agus breith orthu sula suíonn siad síos sa spás folamh atá fágtha sa gciorcal.
 • Má bheireann siad orthu sula suíonn siad síos, tá an duine atá i ngreim ina sealgaire agus caithfidh siad gé a roghnú.
 • Muna mbeireann siad orthu, is iad ata i mbun seilge arís.

Bí I dteagmháil

B'fhéidir go bhfuil roinnt cluichí nó dúshláin agat gur féidir leat a mhúineadh dúinne!  Déan taifead orthu and seol isteach chugainn iad chuig suíomh gréasáin an RTÉ Home School Hub? Lean leis na cleachtaí!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.