Ag Téamh Suas Go Greannmhar

Is smaoineamh maith é do ghuth a théamh suas sula gcleachtaíonn tú Dráma. Seo roinnt bealaí sciobtha agus éasca chun é seo a dhéanamh.

Rabhlóga

Déan iarracht na rabhlóga seo a rá chomh sciobtha agus is féidir, ar a laghad trí huaire i ndiaidh a chéile. Iarr ar dhuine eile é a dhéanamh in éineacht leat, agus féach cé agaibh is tapúla ag rá na rabhlóga, gan praiseach a dhéanamh de na focail!

  • Seacht sicín ag seasamh sa sneachta lá seaca. 
  • Fear fíal flaithiúil é Flaithrí Ó Flannaile. 
  • Bhí cleas críonna cleasach ag cleasaí crua cliste. 
  • Ghlan Fiachra a fhiacla le taos fiacla. 
  • D'ith damh dubh ubh amh ar neamh. 

Téamh Suas Aon Fhocal

Tosnaíonn an scéal i gciorcal (ag braith ar líon na ndaoine atá ag imirt), le gach duine ag cur focal amháin leis an scéal. Tosnaíonn an scéal go hiondúil le 'Tráth (an chéad duine) dá (an chéad duine eile) raibh (an chéad duine eile) agus mar sin. An coincheap ná ligean le do chuid smaointe, agus ná bí ag iarraidh an chéad chuid eile den scéal a oibriú amach ná é a threorú ar bhealach ar leith. Níl sé éasca i gcónaí cloí le gluaiseacht loighciúil an scéil, ach is iondúil go mbíonn sé barrúil!

Is féidir an cluiche a imirt i mbeirteanna freisin, áit a léiríonn na himreoirí radharcanna an scéil de réir mar atá sé á insint. Sa chás seo, inis an scéal san aimsir láithreach agus i bhfoirm ‘muid'. Mar shampla, ‘Tá – muid – ag – snámh – trasna – na – farraige.  - Féach – tá – siorc - ollmhór – ag – teacht – inár - dtreo!  

Smaoinigh Ar Charachtar

Roghnaigh íomhá ó leabhar, irisleabhar, nuachtán nó pictiúr go bhfuil daoine le feiceáil ann ag déanamh rud éigin suimiúil.  Oibríonn sé seo níos fearr muna bhfuil aithne ar na daoine. Caith cúpla nóiméad ag féachaint go cúramach ar na rudaí atá ag tarlú sa radharc agus roghnaigh duine de na daoine agus tosaigh ag smaoineamh ar a gcúlra, agus cén saghas carachtar atá iontu.

Is féidir leat é seo a dhéanamh i d'aonar, nó faigh daoine eile le bheith páirteach freisin agus is féidir libh uilig carachtar difriúil a roghnú.  Seo pictiúr a oibríonn go maith:

Mar sin, mar shampla, b'fhéidir go roghnódh tú an duine sa chóta gorm ina shuí ar phluid picnice i ngar do lár na híomhá. Cruthaíonn muid a charachtar trí rudaí éagsúla a shamhlú faoi, agus ansin léiríonn muid na rudaí sin. Mar shampla:

  • Stuart is ainm dó.
  • Is as Sligeach dó agus tá blas láidir Shligigh aige.
  • Thug a chara Isabel cuireadh chuig an bpicnic galánta dó.  Tá Isabel ag caitheamh an gúna mór cúpla troigh uaidh.
  • Is maith le Stuart madraí agus tá nós aisteach aige bheith ag labhairt le madraí nuair nach bhfuil aon duine timpeall le comhrá a bheith aige leo. Ceapann daoine go bhfuil sé sin aisteach ach is breá leis na madraí é.
  • Tá go leor deochanna shúilíneacha ólta aige faoin tráth seo ag an bpicnic, agus tá sé cineál giodalach mar gheall ar an siúcra agus tá sé ag smaoineamh os ard faoin gcéad rud eile atá sé chun a dhéanamh.

Liostáil na sonraí faoi do charachtar agus ansin léirigh iad. D'fhéadfá dráma gearr a scríobh leis na carachtair atá cruthaithe agat!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.