An Cnámharalach

 Go minic breathnaítear ar chnámharlaigh ar nós rudaí atá uaibhrach nó scanrúil,  ach tá cnámha i measc na mball choirp is tábhachtaí atá againn. Murach cnámharlach bheadh muid inár slodán craicinn (gránna!) gan ábalta bogadh nó análú, agus bheadh orgáin agus fuileadáin an choirp á fháisceadh, iad mí-ábalta feidhmiú. Tugann ár gcnámha tacaíocht do na matáin agus craiceann agus cosnaíonn siad na horgáin.  

Tráth na gCeist an Chnámharlaigh

Ceisteanna:

  1. Nuair a rugtar leanbh tá 270 cnámh ina gcorp.  Cé mhéad atá ag duine fásta a) 270 b) 206 c) 300
  2. Cén chnámh a chosnaíonn ár n-inchinn?  Líon isteach ar an léaráid.
  3. Cén chnámha a chosnaíonn na scamhóga agus an croí?  Líon isteach ar an léaráid
  4. Cén t-ainm atá ar an gcnuasach de 33 cnámha a choinníonn muid inár seasamh suas díreach?  Marcáilte c) ar an léaráid. 
  5. Céard í an chnámh is faide agus is láidre sa chorp? Líon isteach ar an léaráid
  6. Cén mianra, atá tábhachtach do chnámha folláine, atá le fáil i dtáirgí déiríochta?
  7. Cén vitimín a bhfaigheann muid ó sholas na gréine?
  8. Cá bhfuil an chnámh is lú sa chorp?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Cluiche – Caith an Cnámharlach

Ag teastáil uait: Peann Luaidhe, páipéar, dísle, 2 imreoirí nó níos mó. 

An aidhm atá leis an gcluiche seo ná bheith ar an gcéad duine a chríochnaíonn an cnámharlach a tharraingt go hiomlán. Tá gach uimhir ar an dísle cothrom le ball don chnámharlach agus nuair a chaitheann tú an uimhir tarraingíonn tú an chuid sin den chnámharlach m.sh má chaitheann tú  6 tarraingíonn tú an corp. Má chaitheann tú 6 arís caithfidh tú do sheal a ligean thart mar go bhfuil corp agat cheana féin.     

 Déan sealaíocht chun an dísle a chaitheamh.  Caitheamh amháin an duine. 

6 = corp – creat na n-easnacha, dromlach, cnámh an chromáin

5 = blaosc 

4 = lámh chlé, rosta, agus cnámha na méara

3 = lámh dheas, rosta, agus cnámha na méara

2 = cos chlé, rúitín, agus cnámha na coise

1 = cos dheas, rúitín, agus cnámha na coise

Más mian leat an cluiche a bheith níos deacra, agus ina ábhar frustrachais, is féidir leat riail a bheith ann go gcaithfidh tú 6 (an corp) a chaitheamh le tosnú ag tarraingt do chnámharlaigh.

Tabhair Cnámh don Mhadra

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí:  1) b 206 2) a) Blaosc 3) b) Easnacha  / creat na n-easnacha 4) an dromlach 5) Féimear/ Cnámh na Leise 6) Cailciam 7) Vitimín D 8) Sa chluas