Céad-Chearnóg

Úsáid an Céad-Chearnóg chun na freagraí a fháil ar na ceisteanna mata thíos.Tá ort cuid de na ceisteanna a shuimiú agus cuid eile a dhealú.  Is féidir do chuid freagraí a sheiceáil ag bun an leathanaigh nuair atá tú críochnaithe, chun fáil amach conas a d'éirigh leat!

Ceisteanna

  1. Bhailigh 16 mhoncaí i gcrann chun labhairt faoi cén fáth go raibh daoine ag fanacht sa bhaile na laethanta seo. Tháinig 4 iora chun labhairt leo. Cé mhéad ainmhí a bhí sa chrann ansin?

  2. Bhácáil Eric 18 briosca don díolachán cístí.  Tá sé chun 15 eile a bhácáil roimh amárach. Cé mhéad briosca a bhéas aige don díolachán cístí ansin?

  3. Ag deireadh an lae, ní raibh ach 12 paicéad páipéar leithris ar an tseilf sa siopa. Chuir na hoibrithe díograsacha 40 paicéad eile ar an tseilf. Cé mhéad a bhí ar an tseilf do na custaiméirí an lá dár gcionn?

  4. Bhí 64 síol sa bheathadán éan.  D'ith spideog 7 gcinn acu agus d’ith glasán 13 eile.  Cé mhéad síol a bhí fágtha?

  5. Bhí Michelle ar leathanach 88 dá leabhar ach bhí uirthi rud éigin a fhiosrú a léigh sí 25 leathanach ó shin.  Cén leathanach a ndeachaigh sí siar chuige sa leabhar?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Lúbra Mata - Sé Speisialta

An féidir leat cabhrú leis an ngráinneog an toradh a aimsiú?  Cuir 6 leis an uimhir gach uair agus beidh a fhios agat cén uimhir go bhfuil ort bogadh go dtí ansin. Dathaigh gach uimhir agus tú ag dul ar aghaidh. Tá an chéad trí chinn déanta chun sampla a thabhairt duit.

Dathaigh De Réir Uimhreacha

Oibrigh amach na freagraí atá ag na suimeanna ar fad, ansin dathaigh an freagra ar an bhféileacán sa dath atá le feiceáil. Mar shampla,  2 + 1 = 3 mar sin dathaigh gach trí ar an bhféileacán sa dath corcra.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

FREAGRAÍ AR NA CEISTEANNA CÉAD-CHEARNÓG

  1. 20
  2. 33
  3. 52
  4. 44
  5. 63