Tráth Na gCeist Tapa

Bunaithe ar an eolas a mhúin an Múinteoir John dúinn i gceacht an lae inniu féach an féidir leat na ceisteanna seo a fhreagairt.

  1. Tá ___________ pláinéid sa ghrianchóras.
  2. Ní pláinéad atá i Plútó.  Is _____________ ______________ atá ann.
  3. Tá an Domhan ar an ________  pláinéad ón ngrian.
  4. Ní pláinéad atá sa ghrian, is ____________ atá ann.
  5. An t-ainm atá ar an rinn réalteolaíoch atá ag gluaiseacht ar fithis timpeall an domhain ná ___________.

NÁ DÉAN DEARMAD! Bealach éasca le cuimhneamh ar na pláinéid ná trí an neamónach Béarla seo a úsáid: "My Very Educated Mother Just Showed Us Nine Planets". Gan amhras, mar atá a fhios againn, ní pláínéad atá i Plútó ach tá sé go deas é a chur san áireamh ionas go gcuimhníonn muid go bhfuil sé ann.!

Cuardaigh Na Réaltaí

An misean atá agat ná pláinéid uilig a aimsiú sa chuardach focal, chomh tapa agus is féidir. Go n-éirí leat!

Mo Phláinéad

Dá bhféadfá do phláinéad féin a dhearadh, cén chuma a bheadh air?  An mbeadh uisce air?  An mbeadh talamh agus tíortha?  An mbeadh sé déanta as seacláid b'fhéidir agus cónaí ar ainmhithe milseáin aisteacha ann?  Tarraing do phláinéad féin agus inis dúinn faoi. Scaoil saor le do shamlaíocht!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí - Tráth Na gCeist Tapa

  1. Ocht
  2. Abhacphláinéad
  3. Tríú
  4. Réalt
  5. Gealach