Beidh rainn thraidisúnta do pháistí ar nós Micilín Muc agus Dilín Ó Deamhas léirithe i bhfuaimleabhar 'brú-chnaipe' nua do pháistí atá á sheoladh ag My Irish Books.

Trí úsáid a bhaint as cnaipí leabaithe agus callaire inmheánach, is féidir le páistí agus tuismitheoirí canadh in éineacht leis na rainn thraidisúnta is ansa leo.

Is é ‘Mo Chéad Rainn Ghaeilge’ an leabhar is déanaí sa tsraith 6 leabhar atá ar fáil ó My Irish Books. I ‘Mo Chéad Rainn Ghaeilge’ tá 6 cinn de rainn thraidisúnta i nGaeilge, ina measc Micilín Muc, Hup Hup Amach, Dilín O Deamhas agus Huisín.

Ag labhairt dó ar sheoladh an leabhair nua inniu, bhí an méid seo le rá ag Stiúrthóir agus Eagarthóir Shraithe My Irish Books, Risteard Mac Liam:

"Ag leanúint ó na chéad leabhair amhrán Gaeilge ar éirigh thar cionn leo, tá an-áthas orainn na leabhar nua seo a sheoladh ina bhfuil rainn thraidisúnta chlasaiceacha do pháistí. Is cinnte, agus iad ag teacht díreach in am don Nollaig, go mbeadh na leabhair bheaga seo foirfe mar fhéiríní beaga don stoca Nollag ach ar ndóigh is féidir éisteacht agus canadh leo an bhliain ar fad.

"Ba í an bhunaidhm a bhí againn i gcónaí do na leabhair ná beocht a chur in amhráin thraidisiúnta na hÉireann do pháistí agus anois táimid in ann roinnt rainn thraidisiúnta a chur leis an mbailiúchán.

"Trí theicneolaíocht leabaithe agus callaire inmheánach a úsáid sa leabhar, bíonn fáil níos fearr ag na páistí agus ag daoine fásta de gach aois ar an gceol agus ar an gcultúr. Más rud é go bhfuil bealach á lorg agat chun traidisiún na Gaeilge a spreagadh le do chlann féin nó le teaghlaigh eile i do chomharsanacht, ní fada go mbeidh tú ag canadh go sásta leis na leabhair."

Tá na hamhráin i ‘Mo Chéad Rainn Ghaeilge’ á gcanadh ag seisear páistí óga idir 9 - 16 agus rinneadh iad a thaifeadadh i mBaile Átha Cliath. I measc na gcantóirí óga, tá Caoilfhionn Ní Scolaí (16), Sorcha Ní Scolaí (15), Naoise Ó Scolaí (9), Setanta Ó Scolaí (11), agus Ríona Ní Chonaill (15).

Tá íomhánna úrnua do gach amhrán i ‘Mo Chéad Rainn Ghaeilge’, iad maisithe ag an ealaíontóir agus údar mór le rá, Tatyana Feeney. Is féidir na híomhánna a cheannach freisin mar phriontaí ar shuíomh gréasáin My Irish Books.

Sheol My Irish Books an chéad leabhar ina shraith in 2020 agus díoladh iad go fad thar oíche i ndiaidh dóibh a bheith ar taispeáint ar an Late Late Toy Show i mí na Samhna. Tá 6 leabhar anois sa tsraith: Mo Chuid Amhráin Ghaeilge; Mo Chuid Amhráin Ghaeilge 2; Mo Chéad Rainn Ghaeilge; Mo Chuid Amhráin Nollag, My Christmas Songs agus My First Nursery Rhymes.

Tá an leabhar nua oiriúnach do pháistí idir bliain agus sé bliana d’aois agus tá sé ar díol ar myirishbooks.com agus i siopaí leabhar ar fud na hÉireann, ó inniu an 15 Samhain. Tá costas €12 ar na leabhair.