D'fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge na leabhair atá ainmnithe ar na gearrliostaí do Gradam Uí Shúilleabháin (Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta), Gradam Réics Carló (Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg), agus Gradam de Bhaldraithe (Leabhar na Bliana do shaothar aistrithe go Gaeilge ó theanga eile).

Tá sé leabhar déag (16) ainmnithe ar ghearrliostaí na bliana seo - sé (6) leabhar ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin, cúig (5) leabhar ar ghearrliosta Ghradam de Bhaldraithe agus cúig (5) leabhar ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló.

Bhain 11 Teach Foilsitheoireachta éagsúla gearrliostaí na bliana amach. Is iad na tithe foilsitheoireachta atá i gceist ná: An tSnáthaid Mhór; Barzaz; Cló Iar-Chonnacht; Cló na nGael; Dalen Éireann; Éabhlóid; Foilseacháin Ábhair Spioradálta; Futa Fata; Leabhar Breac; LeabhairCOMHAR agus Móinín.

Gearrliosta Ghradam Ui Shuilleabhain 2022

"Déanaim comhghairdeas ó chroí leis na tithe foilsitheoireachta, na húdair, na maisitheoirí agus na haistritheoirí a bhain gearrliostaí na bliana amach", a dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, Ceannasaí an Oireachtais. "Tréaslaím an obair fhiúntach atá ar siúl acu ar fad chun litríocht agus foilsitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn. Tá gairmiúlacht, ard-chaighdeán foilsitheoireachta agus paisean ag baint le gach aon leabhar atá ainmnithe agus tá ríméid orainn an t-aitheantas cuí a thabhairt do na tithe foilsitheoireachta arís i mbliana. Ní raibh oiread rogha riamh ag léitheoirí na Gaeilge agus tréaslaím leis na foilsitheoirí an díograis a chaitear chun sár chaighdeán leabhair a fhoilsiú bliain i ndiaidh bliana".

Gearrliosta Ghradam de Bhaldraithe 2022

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, "Tréaslaím leis na foilsitheoirí, na húdair agus na maisitheoirí as áit a bhaint amach ar na gearrliostaí do na Gradaim Leabhar. Is ar scáth a chéile a bhíonn ár bhfoilsitheoirí, ár scríbhneoirí, ár maisitheoirí ag obair, agus iad ag cur ábhar léitheoireachta ar fáil do phobal na Gaeilge. Tá fás ag teacht ar an earnáil agus níos mó leabhar á léamh bliain i ndiaidh bliana. Ach tá rath fadtéarmach na hearnála seo ag brath ar rialtais thuaidh agus theas a aithint gur de dhlúth agus d’inneach forbairt mionteanga, saothrú a litríochta. Tá an t-am cuí ann anois cur leis an tacaíocht atá ar fáil don earnáil seo chun gur féidir tógáil ar an obair iontach atá ar siúl faoi láthair".

Fógrófar na buaiteoirí ag searmanas speisialta ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2022. Gabhann duaischiste de €17,000 leis an trí ghradam.

Tá eolas cuimsitheach maidir leis na leabhair ar fáil ag www.antoireachtas.ie.