Scríobhann Emma Ní Chearúil, iriseoir agus craoltóir mar gheall ar an seal a chaith sí san Iodáil i ndiaidh na paindéime.

Don't mention the paindéim, a deirim go minic, ach chaith muid dhá bhliain sáinnithe ar líne, agus ní mé fúibhse, ach bhí mé dubh dóite aige. An oiread sin curtha ar athló, an oiread sin ama caite, an oiread sin meatha tagtha ar m’achar airde go ndeachaigh mé le "achar airde" a aimsiú ar foclóir.ie agus… bhí dearmad déanta agam ar a raibh á chuardach agam.

Faoi thús na bliana seo, bhí mé chomh gafa sin leis na meáin shóisialta agus an saol ar líne go raibh mé ag glacadh go dáiríre le comhairle ó mhéimeanna ar TikTok go fiú. Dhá cheann a labhair liom go háirithe ná ráiteas le James Baldwin ("darling, I told you several times before, I have no dream job, I do not dream of labour!"), agus fear le blas Iodálach a mhíníonn "we call it dolce far niente - the sweetness of doing nothing!" Níor mhaith liom go gceapfadh éinne gur leisceoir mé, nó nach bhfuil fonn oibre orm, mar a chuirfeadh Kim K i mo leith, ach, mar a deir muintir TikTok féin… I felt that.

Éist anseo le haiste raidió le hEmma Ní Chearúil, ar an gclár Aistí ón Aer ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

We need your consent to load this rte-player contentWe use rte-player to manage extra content that can set cookies on your device and collect data about your activity. Please review their details and accept them to load the content.Manage Preferences


Sular tharla sé sin ar fad, bhí sé i gceist agam bogadh go dtí an Iodáil: mo phost a fhágáil, jab múinteoireachta a aimsiú, an saol a fhágáil i mo dhiaidh. Tá seandhialann agam inar scríobh mé sa mbliain 2006 go raibh uaim bogtha go Lucca (an chathair ab áille a bhí feicthe agam le mo 12 bhliain ar an saol, dar leis an iontráil). Is as don cheantar sin mo dhaideo, Iodálach fir a bhfuil blas greannmhar Cockney-Iodálach agus bua na cócaireachta aige. Táim an-mhór leis, ach bhraith mé bearna éicínt eadrainn, nó idir mé fhéin agus a dhúchas agus a mhuintir, go háirithe toisc nach raibh Iodáilis rómhaith agam féin. Is dócha gur bhain mo phleananna leis an mian a bhí ionam an bhearna sin a dhúnadh.

Mar sin chruinnigh mé chugam "saineolas" TikTok agus na seanphleananna céanna, agus bheartaigh mé cúpla athrú mór a dhéanamh: d’éirigh mé mo phost lánaimseartha, chuardaigh mé árasáin i Lucca, chláraigh mé le scoil Iodáilise sa gcathair chéanna, agus chomh luath 's go raibh cead taistil againn, d’éalaigh mé chun Toscana na hIodáile i bhFeabhra 2022 ar feadh sé seachtaine.

Emma lena leathbhádóir, Seán T Ó Dubhchon ón gclár Brisim Achan Riail

B’fhéidir nárbh é an t-athrú iomlán saoil a bhí uaim, ach ba é an rud díreach ceart dom ag an am, mhúch mé na haipeanna sóisialta ar feadh míosa, agus ar deireadh, fuair mé i bhfad níos mó taithí shaoil ná lena raibh mé ag súil. D’fhoghlaim mé beagán Iodáilise agus cócaireachta, d’ith mé bia úr áitiúil, chaith mé neart ama liom féin agus i mbun spaisteoireachta, thug mé cuairt ar chairde agus ar áiteacha áille - thosaigh mé ag déanamh rudaí aisteacha go fiú, ar nós éirí luath ar maidin nó dul ag rith as mo stuaim féin.. don chraic. Athraíodh mo chur chuige saoil ar fad, agus ceapaim gur bhain sé leis na ceachtanna seo a leanas atá le roinnt agam libh anois…

1. Luach na leochaileachta
Tá sé deacair agus mínádúrtha muid féin a chur i suíomh míchompordach, agus tá meas mór agam ar éinne a bhaineann triail as rud éigin nua. Tá sé seo fíor i ngach aon ghné den taisteal - foghlaim teanga, cúnamh a lorg ó dhaoine, cairdis nua a chruthú. Bhraith mé seo i gcomhthéacs na teanga go háirithe - is gá a bheith réidh botúin a dhéanamh agus amadán a dhéanamh díot fhéin scaití - rudaí a sheachnaíonn muid go minic. Ach nuair a éiríonn leat an faitíos agus leochaileacht sin a shárú, osclaítear an saol amach romhat. Tá sé scanrúil, ach is fiú é!

2. Bí istigh leat féin!

Tá cairdis agus caidrimh ar an dá rud is mó a bhfuil luach agam sa saol, ach tá luach as an nua anois agam ar am a chaitheamh liom féin. Athrú mór a bhíonn ann do chuid ama a líonadh de réir do chuid tosaíochtaí féin seachas a bheith ag brath orthu siúd atá i do thimpeall. Faoin tráth go raibh mé ag fágáil na hIodáile, thug mé faoi deara go raibh nósanna nua oibre, aclaíochta agus araile agam, agus bhí mé ag baint sult as mo chomhluadar fhéin - ag damhsa sa gcistin, ag canadh sa gcith, ar bís tabhairt faoi mo ghnáthaimh laethúla féin. Déantar dearmad scaití gur pribhléid atá ann spás agus am dár gcuid féin a bheith againn.

3. Tionchar an struchtúir agus infreastruchtúir ar an saol
Tagann sé seo leis an bpointe deireanach: pribhléid atá ann do spás fhéin a bheith agat, agus pribhléid nach mbíonn againn go minic in Éirinn toisc fadhbanna tithíochta agus a leithéid. Ní fhéadfainn cónaí liom fhéin i mBaile Átha Cliath dá mba mhian liom é, agus smaoiním go minic anois ar ealaíontóirí, cruthaitheoirí, agus daoine a mbeadh spás an-luachmhar dóibh ach nach bhfuil sé mar rogha acu. Is iomaí duine i Lucca a bhfuil a spás féin acu toisc costas níos ísle tithíochta.

Chomh maith le an spásanna pearsanta, tá spásanna pobail lárnach i saol chathair Lucca. Tá plásóga móra ar a bhfuil binsí agus fuaráin uisce, tá ballaí móra meánaoiseacha timpeall ar an gcathair agus iad athchóirithe le féar, páirceanna spraoi, raonta reatha agus rothaíochta - agus is cuid mhór de shaol an phobail na spásanna seo a úsáid. Tá muintir na hIodáile agus na hÉireann cosúil, ceapaim, sa gcaoi go bhfuil muid sóisialta agus luach againn ar phobal agus comharsanacht. Is cosúil go bhfuil siad sin ag forbairt a mbailte le teacht leis na luachanna sin, áfach, fad is atá beagán den bhéim sin ar phobal caillte againne - d’fhéadfadh muid ceachtanna a fhoghlaim uathu.

4. Cé thú fhéin anyways?
D’fhoghlaim mé go sciobtha gur cuma sa foc le daoine céard a dhéanann tú, nó cé thú fhéin dáiríre. Tá craic, comhrá, scéalta, agus spraoi uathu, is cuma más láithreoir nó acadóir nó tógálaí thú. Tá muid an-tógtha, ar líne go háirithe, le róil agus teidil sa lá atá inniu ann, agus leis an "stádas" sóisialta a ghabhann leo. Nuair a chasann muid le daoine ag cóisirí cuireann muid ceisteanna ar nós "so, céard a dhéanann tú?" (agus dáiríre is "cén chaoi a saothraíonn tú airgead" atá i gceist leis an gceist chéanna). Go minic, áfach, bíonn ár bpoist i measc na ngnéithe is leadránaí dínn féin, agus aimsíear saoirse nuair a thuigtear gur cuma le daoine dáiríre cé thú fhéin chomh fada ‘s go bhfuil tú sásta - agus sásta an chraic a bheith agat!

5. Dolce far niente
Ar ndóigh bíonn strus, agus obair, agus cúramaí an tsaoil ag cur isteach ar mhuintir na hIodáile mar a chuireann ar an gcuid eile den domhan, ach bhí an chuid is mó den saol a chonaic mé thall an-dolce ar fad, nó bhí cothromaíocht saoil an-mhaith le brath ann. Den chuid is mó, caitear an saol go réidh ann, agus bhain mé an oiread sin sult as an ngné sin den chultúr. Lón uair go leith le gloine fíona, dinnéar agus comhrá dhá uair a chloig sa tráthnóna, siúlóidí sómhaire timpeall bhallaí na cathrach sna tráthnóntaí, agus deireadh seachtaine caite ar ár sáimhín suilt sna margaí agus caiféanna. Ní gá plean a bheith ann i gcónaí, agus níl gá dúinn a bheith ag deifriú i gcónaí!

6. Caighdeán seachas cáinníocht

Ní hamháin go bhfuil an saol mall níos inbhuanaithe don mheabharshláinte, tá sé dearfach i gcomhthéacs an domhain mhóir freisin. Ní fhaca mé oiread is cupán aonúsáide amháin le linn mo chuid ama ann, toisc gur ghlac muintir Lucca a gcuid ama ar maidin ina seasamh lena gcaife nó i mbun comhrá lena gcomharsana. Tá sé le brath sa bhfaisean, freisin. Tá rud éigin mall agus sóúíl faoin stíl atá acu: chaithfeadh siad cúpla píosa stíliúil ar ardchaighdeán arís agus arís eile, le béim ar bhrandaí agus earraí Iodálacha. Bíonn foighde acu coinne a dhéanamh uair sa tseachtain le dul chuig an mbácús áitiúil, chuig an margadh le glasraí agus torthaí úra áitiúla a cheannach, agus mar sin de, iad ar a mbogstróc agus ag tacú le gnóthlachtaí áitiúla ag an am céanna, murab ionann agus an meon "gach rud, an t-am ar fad, anois láithreach!" atá coitianta inniu.

7. Tábhacht na háilleachta

Tá luach ag na hIodálaigh ar an áilleacht. Tá stair láidir ealaíona agus cultúir acu, tá luach ollmhór acu ar bhia (níos mó ná mar a thuig mé!) agus déanann siad cinnte de a saol a chaitheamh ar an mbealach is deise gur féidir. Mar a luaigh mé ó thaobh an fhaisin de, ceannaítear rudaí áille, costasacha a mhairfidh ar feadh i bhfad - fiú agus iad i mbun aclaíochta, ní in éadaí gioblacha (mar a bhí orm fhéin) ina ngléasann siad. Tá sé fíor i gcás troscáin sna tithe, i gcás na bhfoirgneamh. Leagtar bord deas i gcónaí nuair a bhíonn cuairteoirí sa teach, ceannaítear bláthanna úra sa margadh chuile Chéadaoin. Luaigh mé nós na mbláthanna le mo mhúinteoir Iodáilise agus dúirt sí liom "ar ndóigh, is maith linn rudaí deasa - an té a bhíonn timpeallaithe ag an áilleacht, mothaíonn siad go haoibhinn!"


Tuigim go bhfuil beagán rómánsaíochta déanta agam sa méid seo thuas, ach b’é mo thaithí é freisin. An rud is mó a sheas amach dom ná nár bhain aon cheann de na ceachtanna seo leis an… "táirgiúlacht", mar a shamhlaítear é. Bhain siad leis an saol a chaitheamh go mall, go machnamhach, go sóisialta, agus go sona.

Is aoibhinn liom comhtharlúintí a nascann téada uilig an tsaoil ar bhealach snasta. Chuala mé Paolo Nutini den chéad uair san Iodáil. Bhí cailín níos sine, níos cool, ná mé i mbaile mo sheanathar nár chreid nach raibh trácht cloiste agam air thiar i 2006. Tá sé fós ar dhuine de na ceoltóirí is fearr liom. D’eisigh sé albam nua an mhí seo caite ar a bhfuil traic dar teideal Abigail.

Nuair a bhí mé óg, déarfadh daideo i gcónaí: "aren’t you an Abigail?!" Chuirfeadh sé mearbhall orm. Ní Abigail an t-ainm atá orm. Níorbh é sin a bhí á rá aige ach oiread, ach "aren’t you an ‘appy girl?" ina bhlas greannmhar Cockney-Iodálach. D’fhoghlaim mé an oiread sin faoi chultúr agus muintir mo dhaideo le linn m’ama san Iodáil, agus an rud is mó a d’fhoghlaim mé, ceapaim, ná tábhacht an tsonais, conas é a chruthú duit féin, agus é a chothú i do thimpeall - conas a bheith i mo "‘appy girl".

Críochnaíonn amhrán Nutini leis an liric "I want to get happy, before I get old", sprioc a chabhródh le chuile dhuine againn - agus nach bhfuil baint ar bith aige le TikTok.