Ag tosú @9.45pm, Dé Céadaoin an 18 Bealtaine 2021, ar TG4

Cé chomh fada is a thógann sé ar dhúnmharfóir a bheith den tuairim go bhfuil ligthe leis i ndiaidh a bhirt millteanach? Cén chaoi a n-éiríonn le teaghlach nó le pobal leanúint orthu leis an saol agus fios acu go bhféadfadh dúnmharfóir a bheith ina measc?

Déanfar míreanna faisnéise breathnaitheacha a chumasc le príomhfhianaisí ó na daoine a dtéann an tragóid i gcion go mór orthu fós. Tabharfar léargas i ngach clár faisnéise ar an gcaoi a leanann teaghlaigh atá faoi scáth an bhróin agus na pobail ina bhfuil cónaí orthu ar aghaidh leis an saol agus leis an bhfeachtas ar son an chirt na cásanna a choinneáil beo agus i mbéal an phobail.

Sandra Collins

Tabharfaidh na cuntais fhíorphearsanta seo léargas ar an tionchar a bhíonn ag na coireanna seo ar dhaoine, ar an teaghlach agus ar an bpobal ar fad.

Ní fhéadfaí an tsraith seo a dhéanamh gan comhoibriú a bheith faighte againn ó gach teaghlach a roinn a scéal féin linn agus a thug cead dúinn míreanna a thaifeadadh leo, ar phribhléid é.

Mar chuid freisin den tsraith áireofar agallaimh leis na Gardaí a raibh baint acu leis an gcás; an chéad dream ar an láthair agus iadsan a chur agallamh ag an am ar an té a rinne an choir, beidh agallaimh an-phearsanta sa tsraith le muintir agus le cairde na ndaoine a dúnmharaíodh agus iad ag leanúint leis an bhfeachtas ar son an chirt go dtí an lá atá inniu ann.

Craolfar Eipeasóid 1 ar an 18 Bealtaine 9.45pm, ar a labhróidh muintir Sandra Collins a chuaigh ar iarraidh ar an 4 Nollaig 2000. D’fhág Sandra Collins teach a haintín i gCill Ala, Co. Mhaigh Eo le dul chuig an siopa grósaera áitiúla le nithe a cheannach don dinnéar. Níor fhill sí ar an mbaile riamh agus tá an méid a tharla do Sandra faoi fholach diamhair ó shin i leith. Táthar fós ar thóir Sandra sa lá atá inniu ann.

Marú inár Measc ag tosú @ 9.45pm, Dé Céadaoin an 18 Bealtaine ar TG4