D'fhoilsigh Glór na nGael taighde a mheasann gur beag Gaeilge a labhraíonn 86% de thuismitheoirí le Gaeilge sna sé chondae lena bpáistí. Labhair an t-iriseoir Ciarán Dunbar ar an gclár Tús Áite ar an ábhar seo.

Luaigh an taighde go meastar go bhfuil 7,000 míle teaghlach ata á thógáil le Gaeilge, na figiúirí sin bunaithe ar dhaonáireamh 2016 ó dheas agus daonáireamh 2011 ó thuaidh.

Luaitear sa taighde go bhfuil dlús timpeall ar Bhaile Átha Cliath, Corcaigh, Béal Feirste agus Doire agus i mbailte atá gar de cheantair Ghaeltachta freisin ach go bhfuil an líon fós íseal.

Dúirt Ciarán go bhfuil mionstaidéar le déanamh aige féin ar an tuairisc seo ach go bhfuil an líon teaghlach sa Tuaisceart atá ag labhairt Gaeilge lena gclann ag teacht lena chuid taighde agus a thaithí féin, don chuid is mó. Tá dóchas ag Dunbar, áfach maidir leis an líon teaghlach a luaigh go mbeidís sásta í a labhairt ó am go chéile lena gcuid páistí. Síleann sé go bhfuil forbairt tagtha ar an meon i leith na Gaeilge le glúin nó dhó anuas ar an gceist seo.

Fachtna Ó Drisceoil

Ábhar tabú a thugann Dunbar ar an gceist seo faoi thógáil páistí le Gaeilge laistigh den phobal Gaelach, a deir sé agus go bhfuil an freagra Éireannach againn air nach labhrann muid faoi, cé gur ábhar imní é.

Éist le Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón Luan go hAoine idir 5 agus 6