Tá imní léirithe faoi mhúineadh agus fhoghlaim na Gaeilge ag leibhéal na bunscoile agus na meánscoile i dtuarascáil na gCigirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Labhair Julian de Spáinn ar an gclár Tús Áite faoi seo.

Dár ndóigh, ní hé seo an chéad uair gur léiríodh imní maidir le teagasc na Gaeilge ag an dá leibhéal ach de réir na tuarascála seo, dúirt scoileanna go raibh tionchar níos mó ag an bpaindéim ar theagasc na Gaeilge ná mar a bhí ar ábhair eile.

Ar an dara leibhéal, dúradh gur éirigh níos fearr le hábhair eile ach an oiread.

Dúirt Julian de Spáinn gur ábhar buairimh é an méid a bhí sa tuarascáil seo ach nach ábhar iontais é mar go bhfuil na dúshláin a bhaineann le teagasc na Gaeilge go háirithe in scoileanna Béarla luaite go minic le blianta beaga anuas.

Luaigh De Spáinn nach bhfuil an córas ag feidhmiú i gceart agus gur cheart tabhairt faoi ar bhealach atá uileghabhálach agus comhtháite. Luaigh sé freisin gur aontaigh Fianna Fáil leis an moladh go mbeadh polasaí cuimsitheach ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal ar an nGaeilge sa chóras oideachais ach nach bhfuil aon ní déanta ó shin.

Éist le Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón Luan go hAoine idir 5 agus 6.