D'inis Caoimhe, éisteoir, a scéal mar gheall ar an taithí a bhí aici le foréigean baile ar an gclár Barrscéalta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Tuairiscítear go bhfuil bean as gach ceathrar a d'fhulaing nó atá ag fulaingt le foréigean baile i láthair na huaire.

Mhínigh Caoimhe gur chas sí le fear as an Iodáil nuair a bhí sí i Meiriceá agus nach raibh siad le chéile ach sé seachtaine go dtí gur bhuail sé í trasna a haghaidhe i lár na sráide i lár an lae. Baineadh siar go hiomlán as Caoimhe nuair a tharla seo. Ag féachaint siar, deir Caoimhe gur cuimhin léi go mbíodh sé ag ól agus á maslú. Dúirt Caoimhe gur shíl sise go mbeadh sí abálta é a athrú.

Tar éis go leor leithscéalta ón bhfear, d'iarr sé seans amháin eile léi, rud a thug sí dó. Bhog siad isteach le chéile agus chuaigh cúrsaí in olcas, níos foréigeanaí. Ghearr sé línte fóin agus rinne sé ionsaithe síceolaíochta uirthi.

Mar go raibh Caoimhe go mídhleathach i Meiriceá, bhí cumhacht faoi leith ag an bhfear seo uirthi agus d'imreodh sé cluichí síceolaíochta léi chun í a chur soir.

Bhí náire ar Chaoimhe mar gheall ar an méid a tharla di agus ní raibh daoine ag caint faoin ábhar seo sna 90í nuair a tharla seo, rud a chiallaigh nach raibh tacaíocht ar bith ann di.

D'fhág Caoimhe an caidreamh ar deireadh agus chas sí le fear eile a chabhraigh léi teacht tríd an tréimhse seo. Bhog an fear seo isteach le Caoimhe i ndiaidh 6 seachtaine agus bhí an caidreamh ag dul go maith. Oíche amháin, thiontaigh gach rud bun os cionn agus cé nár bhuail sé Caoimhe, bhí bagairtí á gcur aige uirthi. Phós Caoimhe an fear seo agus bhí beirt pháistí acu. Níor tháinig feabhas ar an gcaidreamh.

Ar deireadh, rinne Caoimhe plean le himeacht. Chuaigh siad chun na hOllscoile agus bhain sí céim amach. D'éirigh léi teach a fháil a bhuíochas le bean chineálta a thacaigh léi. Bhí go leor agus aniar ann idir í féin agus an fear seo. Ní thacaigh sé léi maidir le hairgead do na páistí. Chaith sé tamaill fhada ag cur isteach uirthi, cé nach raibh siad le chéile a thuilleadh.

Thosaigh cás cúirte ansin a mhair dhá bhliain go leith idir an fear seo agus Caoimhe maidir leis na páistí ag teacht go hÉirinn. Bhog Caoimhe agus a cuid páistí abhaile sa deireadh agus tá sí in Éirinn ó shin. Tá PTSD uirthi ach go ginearálta tá sí i bhfad níos fearr ná mar a bhí.

Dóibh siúd atá ag fulaingt, deir Caoimhe go molann siad dóibh labhairt le duine amháin faoi agus cabhair a lorg agus airgead agus cáipéisí tábhachtacha a bheith i bhfolach in áit shábháilte.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Women's Aid 1800 341 900 agus/nó anseo

Éist le Barrscéalta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón Luan go hAoine idir 11.00 agus meánlae