Déardaoin an 16 Nollaig ag 9.30pm ar TG4

Ag tús na 1990í, labhair Misha Defonseca amach den chéad uair faoi scéal a choinnigh sí faoi rún le 50 bliain. Thosaigh sí ag insint dá cuid cairde i bpobal na nGiúdach in Massachusetts faoi na rudaí uafásacha a tharla di agus í ina cailín óg aimsir an Uileloiscthe nuair a baineadh a féiniúlacht di agus a 'cuireadh i bhfolach’ í i dteach mhuintir Caitliceach.

Shocraigh sí go n-éalódh sí léi, agus shiúil sí soir trasna na hEorpa, ag ithe péisteanna talún agus feithidí, ag déanamh cairdis le mic tíre, ag seachaint na Naitsithe agus ag seiftiú di féin fad a bhí sí ag cuardach a tuismitheoirí a díbríodh. Tar éis di an cuntas dochreidte seo a chloisteáil, d’áitigh foilsitheoir as an áit Jane Daniel ar Misha a scéal a scríobh mar bheathaisnéis.Tharraing an leabhar go leor cainte sular scríobhadh é fiú. Thug an preas suntas don scéal, cheannaigh Disney na cearta don scannán agus bhí cearta aistriúcháin á ndíol ar fud an domhain.

Mischa

Faoin am a raibh an leabhar críochnaithe, bhí Club Leabhar Oprah tar éis a bheith i dteagmháil, agus de bharr go raibh baint acu leis, ní raibh dabht ar bith ach go mbeadh sé ina leabhar sárdhíola go hidirnáisiúnta.Ansin, tharla rud éigin aisteach. D’éirigh Misha doicheallach agus dhiúltaigh sí dul ar an gclár teilifíse beo. Chuir sé sin tús le heasaontas trí bliana idir Jane agus Misha a chuaigh os comhair na cúirte sa deireadh, áit ar cuireadh i leith Jane gur ghoid sí an cóipcheart agus gur choimeád sí siar ríchíosanna. Marthanóir ón Uileloscadh a ndearnadh éagóir uirthi a bhí os comhair an ghiúiré, agus fuair siad ciontach Jane i ngach cúiseamh. D’ordaigh an breitheamh do Jane damáistí $22 milliún a íoc.

Mar iarracht ar a cáil a athshlánú, d’fhill Jane Daniel ar thaighde a haturnae. Ag bun comhad cuntas, tháinig sí ar dhuillín bainc, scríofa i bpeannaireacht Misha, ar a raibh sloinne a máthar sular phós sí agus a háit agus a dáta breithe féin. Faisnéis ab ea í seo a mhaígh Misha i gcónaí nach raibh ar eolas aici, ag áitiú gur cailleadh a fíorfhéiniúlacht le linn an chogaidh. Dá mba rud é gur inis Misha bréag faoin méid seo, cá bhfios nach fíor píosaí eile den scéal chomh maith? Scannán faisnéise faoin bhfírinne agus faoin mbréag atá i Misha and the Wolves, faoin stair agus faoin tsamhlaíocht agus faoin mbealach agus faoin bhfáth a gcuirimid muinín sna scéalta a insítear dúinn.

Déardaoin an 16 Nollaig ag 9.30pm ar TG4