Clár faisnéise nua faoi ról triúr sagairt i bpróiséas na síochána, ar an 8ú Nollaig 2021 @ 9:30pm ar TG4.

Léiríonn Sagairt na Síochána na róil shuntasacha a bhí ag triúr sagart d'Ord an tSlánaitheora; beirt a chuidigh leis socruithe síochána is tábhachtaí idir Poblachtaigh na hÉireann agus rialtais Shasana sa 20ú haois, agus an tríú duine a leanann leis de bheith ag cothú, ag forbairt agus ag coinneáil síocháin ar furasta í a bhriseadh i gcéad úr, céad bliain ar aghaidh ó dheireadh Chogadh Saoirse na hÉireann.

Tabharfaidh an scannán léargas nua ar an dóigh ar baineadh amach in aineoin gach rud, socruithe síochána idir an tIRA agus an Bhreatain i measc foréigean millteanach. Fiosróidh sé fosta má d’éirigh le spioradáltacht Éireannach radacach a thuig an pholaitíocht torthaí a bhaint amach san áir ar theip ar chuir chuige níos tradisiúnta, agus fiafraíonn cad é an tábhacht atá le bheith i do thógálaí síochána in 2021, céad bliain ar aghaidh ó dheireadh Chogadh Saoirse na hÉireann.

Kevin Magee

Idirghabhálaí rúnda a bhí san Ardeaspag Patrick McClune as Contae an Chláir, idir Príomh-Aire na Breataine Lloyd George agus ceannairí Shinn Féin ar a n-áirítear Michael Collins. Chuir an tAthair Alec Reid, sagart i mainistir Chluain Árd, Béal Feirste, tús le cainteanna Hume-Adams in 1986, cainteanna ar eascair Comhaontú Aoine an Chéasta uathu in 1998. Fiosraíonn an clár fosta an ról leanúnach atá ag an Clonard Peace Ministry, faoin Athair Ciaran O’Callaghan maidir leis an athmhuintearas trasphobail inniu.

San áireamh sa Chlár 'Sagairt na Síochána’, tá agallaimh le daoine tábhachtacha ar a n-áirítear an t-iarThaoiseach Bertie Ahern, iarUachtarán na hÉireann Mary McAleese, iarUachtarán Shinn Féin Gerry Adams, agus iarAire de chuid an SDLP Bríd Rodgers. Ar na hagallaithe eile tá an Comhairleoir Speisialta Martin Mansergh, taidhleoirísinsearacha de chuid na hÉireann Sean Ó hUiginn, Michael Lillis agus Tim Dalton, an ministir Preispitéireach An tUrr. Lesley Carroll, na Slánaitheoraigh an tAth. Brendan Calllanan agus an tAth. Michael Kelleher, agus na staraithe Tomás Mac Conmara agus Áindrias Ó Cáthasaigh.

Le rochtain eisiach ar a chartlann phríobháideach don chéad uair, léiríonn an scannán go raibh an tAth. Reid ar cheann de phríomhúdair phróiseas síochána na hÉireann. Agus samhnas air i ndiaidh a bhfaca sé d’fhulaingt agus d’fhoréigean i mBéal Feirste, shocraigh an tAth. Alec bealach éalaithe síochánta as na Trioblóidía aimsiú, na Trioblóidí a mharaigh beagnach 4,000 duine in imeacht 30 bliain. Shocraigh sé cruinnithe idir ceannaire an SDLP John Hume agus uachtarán Shinn Féin Gerry Adams, agus chuir ina luí ar cheannaire Fhianna Fáil agus an Taoiseach Charles Haughey tacú lena thionscnamh síochána. Le linn a mhinistreachta 40 bliain i mainistir Chluain Árd in iartharBhéal Feirste, bhí an tAthair Reid ina chainéal rúnda idir Sinn Féin, an SDLP agus Rialtas na hÉireann maidir le hiarrachtaísos cogaidh a fháil ón IRA.In 1988, rinne sé iarracht beirt saighdiúirí Briotanacha, a gabhadh ag tórramh duine den triúr a maraíodh in ionsaí Reilig Bhaile an Mhuilinn, a tharrtháil ón bhás.

Sagairt na Síochána, 8ú Nollaig 2021 @ 9:30pm ar TG4.