Sa scéal faoistiniúil a chloisfear in Idir Mise agus Craiceann do Chluaise cíorfaidh an tÉireannach aerach Alan Walpole cuimhní a shaoil go neamhbhalbh mar chuid den Dublin Fringe Festival 2021

Theith Alan ón duairceas a bhí ag brú ar an bpobal – agus an pobal aiteach go háirithe – i mBaile Átha Cliath sna 1980idí go dtí dathanna na gclubanna aeracha i Sasana. Sa tóir ar shaol níos fearr agus saoirse phearsanta níos mó a bhí sé ach i gcaitheamh a shaoil bhí sé scartha ina aigne idir an dá thír.

D'fhill sé ar Éirinn sa bhliain 2018, trí bliana tar éis an reifreann um chomhionannas pósta, agus níor aithin sé an tír a bhí roimhe amach ar theacht abhaile dó.

Is léiriú fuaime, suíomhoiriúnaithe é seo. Rachaidh gach duine den lucht féachana tríd an seó leo féin, agus glór Alan féin ina gcluas acu. Beidh suíomh gach cuimhne ar leith le feiceáil i ngach seomra le go mbraithfidh an t-éisteoir go bhfuil siad tumtha go hiomlán i gcuimhne Alan. Rachaidh an chéad duine eile 5 nóiméad taobh thiar díobh. Maireann an seó 25 nóiméad ar fhad.

Is iad na filí Ciara Ní É (a mbeidh aithne ag daoine uirthi ón hoíche ilteangach filíochta REIC) agus Eoin Mc Evoy (a mbeidh cuimhne ag daoine ar a rap 'Seo mo Spás’ i 2020) a chóirigh an script do Idir Mise agus Craiceann do Chluaise ach tá an script sin bunaithe ar scéal agur ráitis Alan féin, scéal a d'inis sé dóibh in agallaimh a chuir siad air.

Ciara Ní É

Beidh fuaimrian ar leith ag gabháil le reacaireacht Alan le doimhneacht bhreise a chur leis an eispéaras don éisteoir agus is í an t-amhránaí cumasach Aoife Ní Mhórdha ó AerachAiteachGaelach a bheidh i mbun na hamhránaíochta. Beidh ealaín nua de chuid Thaidhg Uí Chiardha le feiceáil ag an léiriú agus é ag freagairt don script i mbealach cruthaitheach daite.

Is féidir ticéid a fháil don léiriúchán seo ag Fringefest.com