Murdar, Fealltacht, Cúbláil, Bradaíl, Bréaga, Drugaí - bhí chuile rud le fáil i sraith drámaíochta TG4, Ros na Rún, a mbeidh deireadh ag teacht lena Shéasúr 25 cinniúnach, tráthnóna Déardaoin, 8ú Iúil ag 8.30pm. Craolfar an t-ollchlár tráthnóna Dé Domhnaigh ag 7.30pm.

Tá a lucht leanta dílis ar bís chun a fháil amach céard a dhéanfas Mo. Beidh tionchar ag an gcinneadh a dhéanfaidh sí ar chuile rud agus chuile dhuine ina saol, Tadhg go háirithe? Cén chaoi a ndéileálfaidh sé leis an suaitheadh nuair a admhóidh a dhlúthchara gur dhúnmharaigh sí Frances. Céard tá i ndán don dá charachtar sin?

Leanfar den chaidreamh grá seal gráin seal atá ag lucht leanta Ros na Rún leis an ngleacaí díoltasach, Brian. San eipeasóid dheiridh, tugann Berni aghaidh ar Bhrian faoin méid a tharla an oíche roimhe sin agus baineann a fhreagra croitheadh aisti. Tá Jude trína chéile, agus ag ceapadh go bhfuil Berni i mbaol déanann sí iarracht í a chosaint. Ach ar an drochuair, tagann cor gránna sa scéal nuair a thiteann Brian i laige Tigh Thaidhg. An bhfuil níos mó dochair na maitheasa déanta ag Jude?

Bí a chuid tréimhsí náireacha ag Rory i rith an tséasúir seo agus tá sé in am an ghaoth a bhaint as a chuid seolta, rud atá i gceist ag Greg a dhéanamh trí dhíoltas a imirt ar Rory faoin mbealach a chaith sé le Michelle. Ach an dtarlóidh rudaí mar a bheas beartaithe?

Bailchríoch drámatúil ar shéasúr rathúil eile den tsraith drámaíochta teangabhunaithe seo agus snáithe scéalta níos drámatúla fós a mbeartú do shéasúr 26 sa bhFómhar.

Buaicphointe eile a bhí ag an Léiriúchán Teilifíse neamhspleách seo is mó sa tír taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, ná gur taifeadadh 82 eipeasóid den tsraith reatha thar thréimhse 24 seachtain le foireann agus criú de 160 duine gan aon chás de COVID-19 a bheith ag an seit saintógtha atá acu sa Spidéal i nGaeltacht Chonamara.

"Tá fíorshuim léirithe sna snáitheanna scéil a bhí againn an séasúir seo mar aon leis an suaitheadh a baineadh as daoine gurb í Mo a mharaigh Frances," a deir Marion Ní Loingsigh, an léiritheoir sraithe ag Ros na Rún. "I mbliain ina raibh duairceas is díomá de thoradh na paindéime, thug muid faoi shiamsaíocht agus scéalta fíorspéisiúla a chur ar fáil dár lucht féachana, rud a rinne ár sárscríbhneoirí, an fhoireann agus an criú go flaithiúil. Tá ríméad orainn faoin nglacadh láidir a fuaireamar le gach eipeasóid agus in ainneoin na ndúshlán a bhain leis an bpaindéim, thug muid éalúchas den scoth dár luchtanna féachana gach seachtain".

Bhí an méid seo le rá ag Ní Loinsigh freisin. "Tá bród ar leith orainn faoin séasúr cinniúnach seo, séasúr 25, ina raibh snáitheanna scéil dúshlánacha a chuir luchtanna féachana faoi gheasa, ach freisin mar gheall gur tháinig ár bhfoireann agus ár gcriú slán tríd an séasúr gan aon chás de COVID-19 a fháil ar an seit. Taispeánann sé sin an ghairmiúlacht mhór atá sa bhfoireann iomlán agus mar gheall air sin glacann muid buíochas ó chroí leo go léir."

Beidh Ros na Rún ar ais i mbun scannánaíochta ina sheit saintógtha Teilifíse sa Spidéal ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nGaeltacht Chonamara i mí Lúnasa. Tosófar ag craoladh Shéasúr 26 ar TG4 i Meán Fómhair.

Comhléiriúchán is ea Ros na Rún idir na Cuideachtaí Léiriúcháin Neamhspleácha Teilifíse EO Teilifís i gConamara agus Tyrone Productions i mBaile Átha Cliath. Is é Ros na Rún an léiriúchán neamhspleách teilifíse is mó in Éirinn taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, is é an t-aon seó Teilifíse in Éirinn é atá bunaithe ar an tuath agus an t-aon tsraith drámaíochta Gaeilge sa domhan; tá Ros na Rún suite i sráidbhaile ficseanúil atá saintógtha i sráidbhaile an Spidéil, le hais an chósta i gConamara ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Tá 160 duine fostaithe ann agus cáil air as a shnáitheanna scéil ceannasacha a chuimsíonn réadúlacht an tsaoil agus a dhíríonn go nuálach gan fuacht ná faitíos ar na ceisteanna sóisialta atá ag teacht chun cinn i saol tuaithe na hÉireann. Ó alcól go handúil drugaí, gnéasacht, drochúsáid, meabhairshláinte agus scéalta faoi bhradaíl agus rómánsaíocht, nascann Ros na Rún tromchúis an tsaoil leis an ngreann i snáitheanna scéil atá scríofa go healaíonta agus curtha i láthair ag aisteoirí Gaeilge den scoth as gach ceard den tír. Tá dráma TG4, Ros na Rún, urraithe ag XL a bhfuil suas le 250 stór acu ar fud na tíre, ag cur fostaíochta ar fáil do 2,500 duine, geall leis. Tá fás suntasach tagtha ar an mbranda XL le blianta beaga anuas, ag cruthú níos fearr ná an margadh bliain i ndiaidh bliana, agus ag an am céanna tá siad ag leathnú a lorg go leanúnach ar fud na tíre, agus láithreacht láidir acu i gCeantair Ghaeltachta na hÉireann.

Beidh Ros na Rún ar fáil go leanúnach ar Sheinnteoirí TG4 agus RTÉ thar mhíonna an tsamhraidh. Chun an nuacht is deireanaí a fháil lean @Rosnarún ar na meáin shóisialta nó seiceáil www.rosnarun.com