Ag tosú ar TG4 Dé Domhnaigh an 11 Iúil, cuirfear féasta ceoil ó Chúige Laighean ar fáil don lucht féachana, Finbar Furey, Jig Jam, Aoife Ní Bhriain and Sorcha Ní Scolaí ina measc.

Is í Fleadh Cheoil na hÉireann an ceiliúradh is mó a dhéantar ar domhan ar cheol, amhráin agus damhsa na hÉireann agus ar an nGaeilge. Tá an t-imeacht, a mheallann na céadta míle cuairteoir chuig an mbaile ina mbíonn sé ar siúl, le filleadh ar an Muileann gCearr an bhliain seo chugainn, ar ais chuig an áit inar cuireadh tús leis an chéad lá riamh sa bhliain 1951. Ó tharla nach mbeidh Fleadh Cheoil ar siúl i mbliana, tá Fleadhfest '21 coimisiúnaithe ag TG4, sraith cláracha ina ndéanfar ceiliúradh ar cheann de na himeachtaí cultúir is suntasaí in Éirinn, atá 70 bliain ar an bhfód.

Go ceann cúig seachtaine, beidh craoltóir Bhaile na hAbhann ina lárionad don bhFleadh Cheoil! Beidh na láithreoirí Dáithí Ó Sé agus Doireann Ní Ghlacáin ag dul fud fad na tíre, ag éisteacht le scoth an cheoil, na hamhránaíochta agus an damhsa ó na cúigí ar fad agus níos faide i gcéin, sula mbainfidh siad Sligeach amach do 'Fleadhfest na hÉireann' ag tús mhí Lúnasa.

Doireann Ní Ghlacáin

Ag tosú ar TG4 Dé Domhnaigh an 11 Iúil, cuirfear féasta ceoil ó Chúige Laighean ar fáil don lucht féachana, Finbar Furey, Jig Jam, Aoife Ní Bhriain and Sorcha Ní Scolaí ina measc. I gcaitheamh na dtrí seachtaine ina dhiaidh sin, beidh Dáithí agus Doireann ag taisteal go Cúige Uladh - áit a mbuailfimid le Bríd Harper, Nathan Carter, Naomi Smith, Connla and The Buncrana Allstars. I gCúige Chonnacht, feicfear taispeántais ó Bhanna Céilí Bhéal Easa, Matt Molloy, Daithí Gormley agus Catherine McHugh, agus i gCúige Mumhan beidh ceol againn ó Noel Hill, Sliabh Notes, Tove Byers, Muintir O’Gorman, agus Sean Ó Sé le Peadar Ó Riada sula sroichimid Sligeach le haghaidh trí oíche lán ceoil as a chéile ar an 6, 7 agus 8 Lúnasa.

Le linn na sraithe, taispeánfar píosaí cartlainne agus píosaí scannánaíochta comhaimseartha in éineacht - is sa mheascán saibhir den sean agus den nua a fheicfear na ceangail leis an gceol, an amhránaíocht agus an damhsa sna cúigí ar fad, ceangail atá fréamhaithe go domhain le céad bliain anuas.

Bunaithe go mór ar thraidisiún an imeachta, beidhFleadhfest '21 ina shiamsaíocht tharraingteach nár cheart a chailleadh do na céadta míle a bheadh i láthair ag an bhFleadh Cheoil i mí Lúnasa bliain ar bith eile.

Tosóidh an tsraith ag 9.30pm ar TG4 oíche Dé Domhnaigh, ag tosú an 11 Iúil 2021.