Sa tsraith spraíúil tuismitheoireachta seo, tabharfaidh saineolaithe treoir agus tacaíocht daoibh chun dul i ngleic leis na rudaí beaga agus móra sin a chuireann isteach ar gach tuiste.

Tabharfaidh gach teaghlach faoi Dhúshlán Amháin. Ina measc ná:

DETOX DIGITEACH - CODLADH SÁMH - BIA 'S BEATHÚ - SLÁN LE STRUS

Beidh Saineolaithe ar lámh le sárchomhairle chun tacaíocht agus treoir a thabhairt dár dteaghlaigh agus iad ag tabhairt faoin ndúshlán. Is í Evelyn O'Rourke - máthair le beirt mac - an láithreoir agus beidh cluas tuisceanach aici do thuismitheoirí agus do phaistí i gcónaí.

Evelyn O' Rourke

Má tá fonn oraibh tabhairt faoin ndúshlán, ba bhreá linn a labhairt libh. Téigh i dteagmháil linn ag tuisti@tyrone-productions.ie le níos mó eolais a fháil.

Beidh Gaeilge labhartha ag teastáil ó dhuine des na tuistí ar a laghad.

We need families to take part in an RTÉ household challenge.

In this fun new parenting series, experts will guide and support you as you take on the big and small challenges that face all parents.

Each family will take on One Challenge. Including: Digital detox, sleep well, eat better, manage stress.

We’ll have experts to hand with brilliant tips and advice to support and guide our families as they take on their challenge. Evelyn O’Rourke – a mother of two sons – is the presenter and she’ll be there with a listening ear and a shoulder to lean on for both parents and children.

If you’d like to take on a challenge, we’d love to hear from you. Contact us at tuisti@tyrone-productions.ie for more information. At least one parent/guardian will need to be a fluent Irish speaker.