Tá laethanta geala, fada an tSamhraidh linn agus cé nach bhfuil mórán againn ag dul thar lear, is féidir i gcónaí éalú le leabhar, i do shamhlaíocht.

Inní- Réaltán Ní Leannáin

Ábhar léitheoireachta agus machnaimh den scoith don ré seo ina mairimid.

Tá 12 ghearrscéal nua sa gcnuasach seo ina gcuireann Réaltán Ní Leannáin carachtair, eachtraí agus suíomhanna bríomhaire agus suimiúla os ár gcomhar le scríbhneoireacht ionraic neamhbhalbh. Is é seo an dara cnuasach ó Ní Leannáin, ag teacht sna sála ar Dílis, a thuill moladh mór ó léitheoirí agus ó léirmheastóirí nuair a foilsíodh é in 2015.

Cnámh- Eoghan Mac Giolla Bhríde

Bailiúchán gearrscéalta ón scríbhneoir Chonallach, Eoghan Mac Giolla Bhríde. Scéalta bunaithe ar shochaí ár linne ina gcuireann sé síos ar an saol réalaíoch atá ann anois.

Thirty Two Words for Field: Lost words of the Irish landscape-Manchán Magan

Leabhar neamhfhicsean a fhéachann ar shaibhreas an teanga agus an cheangail idir an teanga agus an talamh agus an timpeallacht thart orainn.