Tá ré nua i ndán don amharclannaíocht i gcoitinne agus stiúr á ghlacadh ag comhlacht drámaíochta neamhspleách ar amharclann náisiúnta na Gaeilge den chéad uair.

Beidh Fíbín Teo. freagrach as clár ealaíne An Taibhdhearc a léiriú don chéad trí bliana eile. Tá sé i gceist ag an gcomhlacht straitéis ealaíne ar leith a fhorbairt agus todhchaí láidir á chinntiú do dhrámaíocht na Gaeilge. Tá Fíbín ag súil le leas iomlán a bhaint as an spás chun na healaíona a chur chun cinn agus ról lárnach á imirt acu i bpríomhchathair chruthaitheachta an iarthair.

Chuir Bord na Taibhdheirce fáilte roimh an Aire Stáit Jack Chambers ar an Déardaoin 13 Bealtaine agus é ar cuairt chuig an amharclann. I láthair bhí Deirbhile Ní Churraighín, cathaoirleach an bhoird, Christy King, cisteoir, agus Darach Ó Tuairisg, ceannasaí ar an gcomhlacht drámaíochta Fíbín. Rinneadh cur síos don Aire Stáit ar an socrú atá déanta idir an Bord agus Fíbín i dtaca le stiúr na hamharclainne go ceann trí bliana. Ghlac Fíbín seilbh ar an Taibhdhearc ar an lá céanna agus tá plean cuimsitheach leagtha amach don trí bliana amach romhainn. Tá Bord na Taibhdheirce thar a bheith ríméadach faoin ré atá le teacht agus beidh siad ag tabhairt gach tacaíocht do Fíbín leis an bplean ealaíne atá beartaithe acu.

Dúirt Darach Ó Tuairisg, bainisteoir agus bunaitheoir Fíbín, "Is údar bróid dúinn go bhfuil comhlacht Gaeltachta ag glacadh stiúr ar amharclann náisiúnta na Gaeilge den chéad uair. Tá branda láidir ag An Taibhdhearc agus tá sé ar cheann de na spásanna amharclannaíochta is deise sa tír. Cé go bhfuil dúshláin go leor roimh na healaíona i gcoitinne tá deis ar leith á tapú again agus muid go láidir den tuairim go bhfuil féidearthachtaí spreagúla ann d'amharclannaíocht na Gaeilge sna blianta amach romhainn. Chuige sin, táimid ag súil go mór le bheith ag obair le pobal cruthaitheach agus lucht ealaíne na tíre".

Agus iad ag súil leis an aistear amach rompu, tá deis ag Fíbín agus An Taibhdhearc tionchar mór a imirt ar dhrámaíocht na hÉireann. Sa chéad cúpla mí eile, beidh croífhoireann láidir á chur le chéile agus daoine á n-earcú le réimse leathan postanna a líonadh. Nuair atá na chéad chéimeanna seo curtha i gcrích déanfar clár nua a fhógairt a thabharfaidh léargas ar an gcur chuige nua atá beartaithe don An Taibhdhearc.

Dúirt stiúrthóir ealaíne Fíbín, Philip Doherty, "Agus Fíbín sa Taibhdhearc, beidh spás agus áit nua ar fáil don chruthaitheacht agus do dhaoine, nua agus seanbhunaithe, atá ag obair i ngach réimse ealaíne trí mheán na Gaeilge. Ag tógáil ar thraidisiún láidir na Taibhdheirce, tabharfaidh Fíbín fuinneamh nua isteach sa spás trí na healaíona a léiriú go spleodrach agus go nuálaíoch. Tá muid ag súil le bheith mar chuid lárnach de phobal ealaíne na Gaillimhe agus na tíre"

Tá Fíbín an-bhuíoch as an tacaíocht atá faighte ón Aire Catherine Martin agus a Roinn. Tá aitheantas ar leith tuilte ag a gcuid maoinitheoirí a sheas leo ar feadh na mblianta agus iad ag iarradh drámaíocht d’ardchaighdeán a chur ar fáil do lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá ardmholadh ag dul do Bhord na Taibhdheirce agus ag Bord Fíbín freisin as an gcéim nuálaíoch seo a chur i dtoll a chéile.