Tá ríméad ar Ealaín na Gaeltachta, i gcomhpháirtíocht le hÚdarás na Gaeltachta, ceiliúradh a dhéanamh ar amharc-ealaíontóirí Gaeltachta i dtaispeántas ar líne ina bhfuiltear ag comóradh 40 bliain de thacaíocht do na hamharc-ealaíona sa Ghaeltacht.

"Is é an rud atá difriúil faoi Dhath an Dóchais ná an bealach a bhfeiceann na healaíontóirí comhaimseartha iarthar na hÉireann mar a mbunáit, is cuma an as an áit ó dhúchas iad nó an imircigh chomhaimseartha iad ó gach cearn den domhan, ach ag an am céanna, nach bhfuil siad teoranta do, ná sainithe ag, an traidisiún a bhí ag brath an oiread sin air." - Catherine Marshall, Aibreán 2021.

Seolfar an taispeántas, atá faoi choimeád ag Úna Campbell agus an fhoireann ag An Gailearaí, Gaoth Dobhair, ar líne Dé Luain an 17 Bealtaine ag www.DathanDochais.com. Taithí fhíorúil a bheidh ann agus gné fhuaime, chomh maith le haiste choimisiúnaithe leis an léirmheastóir ealaíne agus roghnóir Catherine Marshall, mar chuid de.

".......... agus tá fairsinge na ndisciplíní agus caighdeán agus saineolas na hoibre suaithinseach. Léiríonn an taispeántas seo go soiléir an fhís iontach agus an chumhacht atá ag gach duine de na healaíontóirí ina theanga amhairc féin agus iad le chéile anseo taobh istigh de phriosma thíreolaíocht na Gaeltachta agus de spiorad na Gaeltachta". - Úna Campbell, An Gailearaí.

Agus Údarás na Gaeltachta ag comóradh daichead bliain ar an bhfód, chuaigh sé i gcomhpháirtíocht le hEalaín na Gaeltachta chun na hamharc-ealaíona sa Ghaeltacht, le linn na tréimhse sin, a cheiliúradh. Bhí dúshlán ag baint leis an gcéad chéim de Dhath an Dóchais nuair ab éigean cíoradh a dhéanamh ar shaibhreas na n-amharc-ealaíon Gaeltachta agus 40 ealaíontóir as an nGaeltacht, nó ealaíontoirí a d'oibrigh sa Ghaeltacht le 40 bliain anuas, a roghnú.

''Tá cultúr físiúil na Gaeltachta chomh bríomhar agus chomh héagsúil agus atá an Ghaeltacht í féin. Tugann an ceiliúradh seo, atá á choimeád ag An Gailearaí, léargas ar roinnt glúnta d'ealaíontóirí Gaeltachta, ó inimircigh a bhfuil fáilte rompu go glúin óg atá tar éis tairbhe a bhaint as cultúr amharc-ealaíon atá ag dul i méid agus úinéireacht a ghlacadh air. Táimid ag súil le coinneáil orainn ag tabhairt tacaíochta do na healaíontóirí seo agus iad ag forbairt a gcleachtas, agus ag bualadh leis na glúnta nua d'ealaíontóirí Gaeltachta a bhfuil spreagadh á fháil acu ón dream seo. " - Rachel Holstead, Ealaín na Gaeltachta

Rachel Holstead

Léiríonn an taispeántas fairsinge agus éagsúlacht na hoibre atá á déanamh ag ealaíontóirí a bhfuil cónaí orthu sa Ghaeltacht nó a oibríonn taobh istigh den Ghaeltacht agus déantar roinnt glúnta d’ealaíontóirí a cheiliúradh. Bhí sé ina thosaíocht i gcónaí ag Údarás na Gaeltachta agus ag Ealaín na Gaeltachta, mar a bhí ag an nGailearaí, go mbeadh teacht go héasca ar na healaíona. Cinntíonn an leagan amach ar líne, cé gurb é COVID ba chúis leis, gur féidir teacht ar an taispeántas seo ar fud na Gaeltachta agus go bhfuil fáil air go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta freisin.

"Mar phobal Gaeltachta, tá muid go mór faoi chomaoin ag ár gcuid ealaíontóirí. Samhlaigh saol gan a gcuid físe, gan a gcuid aislingí. Cuireann siad in iul don saol mór cé muid féin mar phobal Gaeltachta agus cuireann siad in iúl dúinn féin cé dhár díobh muid. Cothaíonn siad muid mar phobal agus tá muid buíoch mar phobal as sin.

Is léargas é an taispeántas seo, ní hamháin ar dhá scór bliain d’ealaín na Gaeltachta, ach dhá scór bliain d’Údarás na Gaeltachta agus dhá scór bliain d’fhuinneamh an phobail a d’éiligh Údarás na Gaeltachta. Is iomaí splanc atá fanta fós inti." - Rónán Mac Con Iomaire, Stiúrthóir Forbartha Réigiúin, Pobail & Teanga

Tá pleananna ann freisin taispeántas beo a sheoladh in An Gailearaí, Gaoth Dobhair i bhFómhar na bliana 2021 agus tabharfar an taispeántas ar camchuairt in 2022.