Bealtaine has always been one of the most important dates in the celtic calendar and has recently enjoyed a renaissance. Aeons bring us all on the journey of darkness into light.

Luíonn Oíche Bhealtaine ar an teorann idir dorchacht an Gheimhridh agus teacht an tSamhraidh. Ceiliúrtar í leis na mílte bliain trí lasadh thinte cnámha agus deasghnátha cosanta. Is ar Bhealtaine a tháinig na Tuatha Dé Danann go hÉirinn don gcéad uair, agus is iomaí finscéal a léirítear an Slua Sidhe i measc gnáthdhaoine ar an oíche seo. The Night of Bealtaine, or May Eve, heralds the end of the dark season and the coming of summer. It has been celebrated for millenia by the lighting of fires and other rituals of protection.

It also marks the time when the Tuatha Dé Danann, the ancient gods of Ireland, first arrived in Ireland, and many legends recount how the Good People mingle amongst the living on this night.

Muireann Nic Amhlaoibh, scríbhneoir agus amhránaí le hAeons