Anocht ag 9.30 ar TG4, beidh ceiliúradh speisialta ann do mhuintir Mhaigh Eo le hEibhlín Ní Chonghaile agus Dáithí Gallagher.

Cuirfear scoth an cheoil agus an chultúir as Maigh Eo i láthair sa chlár agus beidh neart comhrá agus craice ann chomh maith, clár a dhéanfaidh áilleacht an chontae seo ar chósta an Atlantaigh a chomóradh. Táthar ag súil go mbeidh cuid de dhiaspóra Mhaigh Eo páirteach sa chlár agus iad ag glaoch isteach ó gach cearn den domhan, agus níos faide ó bhaile fiú, an tInnealtóir Aerloingseoireachta Norah Patten ina measc. Tabharfaidh an grianghrafadóir Fergus Sweeney léargas dúinn ar theach solais an Fhóid Duibh agus as sin rachaimid chuig an nGleann Tréigthe (The Lost Valley) chun blaiseadh de tháirgí áitiúla ar an nGlasbhealach Gourmet. Beidh scoth an cheoil againn ó Matt Molloy ó The Chieftains, Laoise Kelly, Billow Wood, Chantelle Padden, Lisa Canny, Emer Mayock, Tom Doherty agus a mhuintir agus go leor leor eile.

Matt Molloy

Tá breis is 3.5 milliún duine ar fud an domhain a bhfuil ceangal éigin acu le Contae Mhaigh Eo. Inseoidh cuid de na daoine sin dúinn faoin saol atá acu thar lear. Labhróidh Andrew Walsh as Bréachmhaigh faoi na trí bhialann atá aige i Singeapór. Is dochtúir eitilte í an Dr. Lisa Ní Chuinneagáin as Béal an Átha atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe anois. Inseoidh Mary O'Halloran as Béal Easa ó dhúchas roinnt scéalta dúinn as Nua-Eabhrac, áit a bhfuil teach tábhairne Éireannach aici, Mary O's.

Tá sé seacht mbliana ó cuireadh tús le Lá Mhaigh Eo agus tá ag éirí thar cionn leis. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl Dé Sathairn an 1 Bealtaine i mbliana agus beifear ábalta sult a bhaint astu ó ar fud na cruinne. Féile fhíorúil a bheidh i Lá Mhaigh Eo arís i mbliana, ach tá deiseanna ag baint leis sin nach rabhthas ag súil leo agus níos mó daoine ar fud an domhain ábalta sult a bhaint as an gceiliúradh mór. Ócáid ar leith í seo mar gurb é Maigh Eo an t-aon chontae fós a bhfuil a lá ceiliúrtha féin aige, lá ina ndéantar éachtaí, oidhreacht agus cultúr, diaspóra agus spiorad pobail an chontae a chomóradh.

Is ar Dhaoine agus ar Áit a leagfar an bhéim agus bainfear leas as an deis seo chun an méid is fearr atá ar fáil i Maigh Eo a chur i láthair.

Lá Mhaigh Eo, anocht, 1 Bealtaine ag 9.30 ar TG4