Déardaoin, 1 Aibreán 2021 @ 3.00 p.m, reachtálfaidh Media Literacy Ireland & RTÉ Raidió na Gaeltachta seimineár gréasáin  ina bpléifear go leor ábhar a bhaineann leis an tionchar a bhíonn ag an eolas míchruinn a chuirtear i láthair an phobail gach lá orainn.

Pléifear na dúshláin a bhíonn le sárú againn go léir lena chinntiú go gcloímid leis an gcomhairle 'Stop, Smaoinigh agus Seiceáil' agus lena chinntiú go mbíonn an t-eolas a léimid, a chloisimid agus a fheicimid cruinn agus iontaofa.

Cathaoirleach Máirín Ní Ghadhra (Iriseoir RTÉ & TG4)Painéal Plé: Póilín Ní Chiaráin (Iriseoir)Eoghan Ó Neachtain (Stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí Heneghan) An tOllamh Cathal Seoighe (OÉ, Gaillimh)Dr. Mairéad Nic Giolla Mhíchíl (DCU)