Ag tosú anocht, Déardaoin, 25 Márta ar TG4, beidh seisear eile Laochra Gael a rinne gaisce ar an bpáirc agus scéalta agus saolta ar leith acu ar fad. Is fíor-laochra iad uilig agus a gcáil imithe rompu.

Sa tsraith seo, gheobhfar léargas iomlán pearsanta orthu agus ar an ngaol atá acu lena spórt agus leis an saol mórthimpeall orthu. Insíonn an scéal spóirt na bun-fíricí atá ag na Laochra, ach téann an tsraith nua amach píosa maith thar na línte bána.

Eoin Larkin

Filleann Laochra Gael le scéal iománaí Chill Chainnigh, Eoin Larkin. Bhí an iomáint lárnach ina shaol ó bhí sé ina ghasúir. Agus bhí an spórt rí-thábhachtach ag coimeád nasc idir Eoin agus a athair tar éis scaradh a thuismitheoirí. Tar éis rath faoi-aois, ba chloch cúinne é ar an bhfoireann is fearr riamh, ag aimsiú 8 mbonn Uile Éireann agus Iománaí na Bliana. Ach bhí sé ag streachailt sa chúlra. Lena ré spóirt ag druidim chun deirIdh, tháinig meath ar a mheabhairshláinte. Choimeád sé an fhulaingt faoi rún, go dtí go bhfuair sé glaoch ó Brian Cody a d’athraigh a shaol. 

Pete McGrath

Leanann Laochra Gael le scéal Pete McGrath as an Dún. D’imir Pete peil sa Tuaisceart sna seachtóidí, am a bhí contúirt ar leith ag baint le cluichí gaelacha. Mar mhúinteoir agus mar thraenálaí, chuir sé ina luí ar dhaoine óga gurbh fhearr an náisiúnachas a chur in iúl tríd an spórt. Mar bhainisteoir ar Chontae an Dúin, thóg sé Corn Mhic Uidhir thar an teorainn don chéad uair ó na seascaidí, ag spreagadh Sealbhú Ulaidh sa pheil. Bhí scamaill an fhoréigin ann i gcónaí, ach le tamall tharraing Pete McGrath agus peileadóirí an Dúin an Cúige, agus an Tír le chéile.

Briege Corkery

Leanann Laochra Gael le scéal réalta peile agus camógaíochta Chorcaí Briege Corkery. Le hocht mbonn Uile Éireann déag, chomh maith le sé ghradam All Star déag, tá níos mó buaite ag Briege ná haon duine i stair na gCluichí Gaelacha. Ghlac sí le dhá ghradam Sportswoman of the Year le humhlaíocht agus le cotadh. Ba imreoir foirne amach is amach í. Croí na cuideachta sa seomra feistis, crann taca ar an bpáirc, d’aimsigh Briege an craobh deireanach di sé mhí tar éis a mac Tadhg a thabhairt ar an saol. Sa chomhrá faoin imreoir is fearr riamh, tá Briege Corkery sa lár. 

Bernard Flynn

Leanann Laochra Gael le scéal Bernard Flynn. In aineoinn go riabh sé beag ón lá a rugadh é, bhí Bernard mar chroílár athbheochan na peile sa Mhí faoi Seán Boylan. Mar bhall de líne lán tosaigh clúiteach, thug Bernard cuid de na taispeántais is fearr ó aon thosach le linn a réime. I ngan fhios d’éinne bhí sé ag streachailt an t-am ar fad. D’íoc sé go daor tar éis éirí as, nuair a theip ar a chorp. Agus fad is a bhí sé ag fulaingt go fisiciúil, thit an gnó a bhí aige as a chéile go tobann. Bhí ar Bernard brath ar na scileanna ar fad a d’fhoghlaim sé chun teacht slán. 

Seán Cavanagh

Leanann Laochra Gael le scéal pheileadóra Thír Eoghain, Seán Cavanagh. Sháraigh Seán na dúshláin a bhí aige leis an gcothú le bheith mar duine de na luthchleasaí is cumasaí dá ré. Chuir sé brú uafásach air féin. Ghríosaigh an t-easpa muiníne é, agus tháinig sé trí na buillí tragóideacha a bualadh ar an bhfoireann chun trí Chraobh na hÉireann a aimsiú. Duine diongbháilte ar an bpáirc agus sa saol, is mór an cáineadh atá déanta ar Sheán. Ach ní chuireann éinne isteach ar Sheán ná Seán Cavanagh, duine de na carachtair ar leith sa spórt na linne seo. 

Mar Bhailchríoch don tsraith seo de Laochra Gael tá scéal Liam Griffin. Ghríosaigh na Rackards agus a leithéid é agus é ag fás aníos ach bhí iománaíocht Loch Garman nuair a rinneadh bainsteoir de Liam i 1995. Chuaigh cúrsaí in olcas ón tús idir droch-chailliúintí agus conspóid. Sa dara bhliain dó mar bhainisteoir, i ngan fhios d’éinne bheadh sé réidh leis chomh luath is a díbríodh Loch Garman den gcraobh, toisc go raibh a bhean chéile Mary breoite. Mar a tharla, bhuail siad an sprioc i 1996. Ní raibh sé ann le fada, ach d’fhág Liam Griffin oidhreacht a mhairfidh go deo.

Dáréag Laochra Gael nua a rinne gaisce ar an bpáirc agus a bhfuil scéalta agus saolta ar leith acu ar fad. Is fíor-laochra iad uilig agus a gcáil imithe rompu. Gheobhfar léargas iomlán pearsanta orthu agus ar an ngaol lena spórt.