Scríobhann Daráine Mulvihill faoi na dúshláin agus deiseanna  maidir le post nua a aimsiú i láthair na huaire agus muid uilig scartha.

Ní féidir a shéanadh ach go bhfuil droch-éifeachtaí na pandéime á mothú go forleathan. Tá mearshláinte an gnáthdhuine ag fulaingt agus tá daoine ag eirí tuirseach de na srianta daingne atá i bhfeidhm le fada an lá. Ach leis an vaicsín á dháileadh amach anois, tá spléachadh á fháil againn ar ré nua, dearfach amach romhainn. Agus postanna caillte ag cuid mhaith daoine, beidh tóir ar deiseanna fostaíochta nua sna todhcaí. Labhair mé le hEoghan Tomás McDermott ón Communications Clinic chun roinnt leideanna a fháil le lántairbhe a bhaint as na deiseanna gairme nua, nuair a thagann siad.

Deir sé gur cheart caitheamh leis an gcuardach poist mar thionscadal lánaimsearach. Is gá méid ama a chaitheamh gach lá ag ullmhú le bheith feiceálach sa margadh poist, agus na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh:

Taighde

Cad iad na comhlachtaí atá láidir agus ag forbairt? Cén tionscal atá lag no ag laghdú. Bain triail as Google Alerts le deiseanna a aimsiú i gcomhlachtaí ina bhfuil suim agat.

Ag casadh le daoine

Bailigh eolas faoin mhéid atá ag tarlú i do thionscal. Téigh chuig imeachtaí líonraithe . Tá gach rud ar líne anois, rud a chiallaíonn gur féidir leat bualadh agus aithne a chur ar níos mó daoine.

Traenáil agus oideachas

Cruthaigh gur bhain tú úsáid as an sé mhí dheireanach le do scileanna a choinneáil úr nó chun scileanna nua a fhorbairt.

Do CV

Cuir cuma na maitheasa ar do CV agus déan é a chur in oiriúint do ghach ról.

Bí cinnte go seasann do CV amach agus cuir próifíl phearsanta ag an tús.

Dearbhaigh do chuid scileanna agus tabhair fianaise fúthu.

Déan cinnte de go léiríonn do CV éachtaí atá ábharthach don chomhlacht.

LinkedIn

Seiceáil do LinkedIn agus do phróifílí meáin sóisialta. An mbeifeá sásta d'fhostóir ionchasach iad a fheiceáil?

Pointí suimiúla ansin agus má tá tuilleadh eolais uait, is féidir teacht ar Eoghan ar twitter @EoghanMcDermott nó a leabhar "The Career Doctor" a léamh.