An bhfuil mearbhall ort faoin bpleanáil teanga? Labhair John Prendergast (Pleanálaí Teanga Chiarraí Thiar) le Fachtna Ó Drisceoil ar Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta chun tuiscint níos fearr a fháil ar an ábhar.

Deir John go dtagann cúpla rud faoin téarma 'pleanáil teanga'; ceann amháin acu ná aon iarracht chun úsáid nó stádas teanga a athrú agus gur mórthéarma é a úsáidtear chomh maith le cur síos ar an bpróiséas atá ar bun faoi láthair le Gaeltachtaí na tíre seo a chaomhnú.

Mhínigh John go bhfuil de dhualgas ag an Oifigeach Pleanála Teanga an plean teanga don cheantar a chur i bhfeidhm. Tagann an plean seo ó mhianta an phobail, a deir John, eascraíonn siad moltaí ó chruinnuithe pobail agus déantar comhthathú ar na tuairimí a thagann chun cinn leis na beartais a dheimhniú.

Téarma eile a chloistear mar chuid den dioscúrsa a bhaineann le pleanáil teanga ná an téarma 'baile seirbhíse Gaeltachta'. Deir John gur minic gur bailte iad seo atá ar thairseach na Gaeltachta agus go bhfuil pleananna ann sna bailte seo chun tacú le seirbhisí an bhaile ar chur ar fáil i nGaeilge.

Craoltar Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón Luan go hAoine óna 5pm