Proving neither pandemics nor borders can stop them, TG Lurgan have collaborated with Urdd Gobaith Cymru in Wales to create this Gaeilge/ Welsh mashup of The Weekend's song, Blinding Lights.

Based in Conamara, in the Galway Gaeltacht, TG Lurgan have made a name for themselves for the hugely creative and positive experience they provide to those who attend their courses.

TG Lurgan believe that now, more than ever, we need to work together to overcome the challenges which face us. Bringing together a whole host of talented young people who want to speak the language of their countries is one way to do it!

Deir siad:

"Teacht le chéile bunaithe ar chomhoibriú idir aos óg na hÉireann agus na Breataine Bige atá sa togra seo, bunaithe ar a bhfuil i gcoitinne ag an dá eagraíocht seo – TG Lurgan agus Urdd Gobaith Cymru – ár dteanga féin agus samhlaíocht an duine óig. Creideann muide go bhfuil sé níos tábhachtaí anois ná riamh cheana naisc a chruthú agus an lámh a shíniú amach dár gcuid cairde timpeall na cruinne agus in ainneoin na ndúshlán atá romhainn sárófar iad má oibrítear as láimhe le chéile."