In agallamh ar Nuacht a hAon ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Déardaoin, dúirt an Dr Anthony O'Connor go raibh amhras air go raibh an comhoibriú idir an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Phoiblí agus an rialtas chomh maith agus a ba cheart dó a bheith, agus go raibh géarghá go ngabhfaí i ngleic leis sin.

San agallamh le Bríd Ní Chualáin ar an Nuacht a hAon inniu, dúirt an Dochtúir O’Connor, dochtúir comhairleach in Ospidéal Thamhlachta, go raibh sé in amhras faoin gcaidreamh eatarthu, ach go raibh freagracht phearsanta ar dhaoine agus gur chóir dóibh cloí leis na treoracha atá leagtha síos,

"N’fheadar an bhfuil an comhrá eatarthu chomh láidir is a bhí ... Cheapas féin go raibh sé beagáinín ait aréir gur tháinig na srianta sin isteach roimh chruinniú NPHET inniu ... N’fheadar an bhfuil saghas power struggle ar siúl freisin idir NPHET agus an rialtas agus dá mba rud é go raibh sé sin ar siúl is droch-rud é sin don tír ar fad só caithfidh gach éinne bheith ar an leathanach céanna."

"An rud is tábhachtaí go leanann na gnáthdhaoine ar aghaidh leo ag déanamh a ndícheall, ag iarraidh líon na ndaoine a mbíonn siad i dteagmháil leo a laghdú, cloí leis na treoracha, obair ón mbaile más féidir."

Bríd Ní Chualáin, láithreoir Nuacht a hAon

"Bá chóir go mbeadh an rialtas agus an Fhoireann Éigeandála in ann teacht le chéile agus a bheith ar an leathanach céanna.Tuigim go bhfuil sé deacair don rialtas ó thaobh na heacnamaíochta de agus ó thaobh an chórais sláinte de.Tá rudaí práinneach anois agus tá géarghá go mbeadh siad ag obair le chéile ionas nach mbeadh cruachás iomlán againn."

"Is é an víreas an namhaid atá againn go léir ... N’fheadar bhfuil fadhbanna ann maidir le ego agus más sin ach droch-rud é sin má tá sé sin ar siúl ... caithfidh gach dune a gcuid egos a chur ar leataobh anois agus comhoibriú le chéile."

Bhí an Dochtúir Anthony O’Connor faoi agallamh inniu ar Nuacht a hAon ar RTÉ Raidió na Gaeltachta