'Sa Bhaile' an téama a chuirfidh na múinteoirí i láthair ar Cúla 4 ar Scoil an tseachtain seo. Cuirfidh Caitríona agallamh ar an mac tíre ón scéal Na Trí Mhuicín agus déanfaidh sí an scéal a scríobh ó dhearcadh an mhic tíre. Níorbh eisean an scabhaitéir sa scéal ar chor ar bith, cé a chreidfeadh é?!!

Cuirfidh Caitríona pictiúir ón scéal sin agus ó scéalta eile san ord ceart agus déanfaidh na hábhair éagsúla a úsáidtear chun tithe a thógáil a fhiosrú sa rang eolaíochta. Sa cheacht ceoil, cumfar siombail ghrafacha as fuaimeanna an tí agus úsáidfear iad chun ceol a dhéanamh.

Nuair a bheidh bailte éagsúla in Éirinn curtha os ár gcomhair ag an gCeantálaí Fiachra (múinteoir i ról), foghlaimeoimid conas le cur síos a dhéanamh ar ár dteach féin le go meallfaidh sé daoine é a cheannach. Sa rang ealaíne, tógfaidh sé an seomra codlata a thaitneodh leis féin a bheith aige ag baint úsáid as ábhar in-athchúrsáilte atá le fáil timpeall an tí.

Taispeánfaidh Fiachra na tithe éagsúla atá ag daoine eile ar fud an domhain dúinn sa mhír Tíreolaíochta agus díreoidh sé aird ar cheann de na mórcheisteanna atá i mbéal an phobail faoi láthair "Daoine gan dídean" sa cheacht OSPS.

Sa cheacht Matamaitice, cuideoidh an bheirt mhúinteoirí linn le patrúin a aithint agus leanúint ar aghaidh leo agus scrúdóidh Fiachra na rialacha agus na hairíonna a bhaineann le seichimh san uimhreas.

Is clár leathuaire é seo atá á chraoladh ó 10.00 a.m. go 10.30 a.m ó Scoil na bhForbacha i nGaeltacht Chonamara.

Is iad Caitríona Ní Chualáin agus Fiachra Ó Dubhghaill na múinteoirí i mbun na ranganna. Is é an comhlacht léirithe 'Fíbín' atá i mbun an léirithe; comhlacht a bhfuil aitheantas agus gradaim bainte amach aige do shraitheanna cosúil le Is Eolaí Mé, Is Mise agus Saol faoi Shráid do dhaoine óga.  Is é Darach Ó Tuairisc léiritheoir na sraithe agus Ethel Burke, múinteoir bunscoile a bhfuil taithí stáitse, teilifíse agus aisteoireachta aici atá i mbun an léirithe. 

Cas ar TG4 maidin Luain ar a 10 leis an tseachtain a thosú ag foghlaim agus ag spraoi!