Labhair Victor Bayda, Oifigeach Pleanála Teanga in Uíbh Ráthach le bliain anuas le Helen Ní Shé ar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoin seal atá caite aige ag obair ann.

Deir Bayda gur thóg sé píosa air socrú isteach ina ról ag an tús, dul i dtaithí ar an gcanúint, aithne a chur ar na daoine i gCiarraí Theas. Luann sé go bhfuil muintir Uíbh Ráthaigh 'ana-oscailte' agus go bhfuil sin ina 'chabhair an-mhór' lena chuid oibre. 

Ag caint ar an obair atá déanta le bliain anuas, tá imeachtaí sóisialta chomh maith le comhoibriú leis an gComhairle Contae ar scéim spóirt agus coirmeacha ceoil. Tá Bayda anois ag díríú ar chúrsaí digiteacha, admhaíonn sé go bhfuil laigí le haithint maidir le margaíocht na háite. 

Uíbh Ráthach

Ag caint ar na dúshláin is mó atá roimhe, deir sé gurb é an daonra íseal is mó atá mar bhac aige agus a chuid oibre. Go praiticiúil, deir sé go gcothaíonn an titim mór a tháinig ar an daonra deacrachtaí nuair atá ciorcal cómhrá á eagrú, mar shampla.

Ag caint ar dhul go cinn maidir leis an teanga, deir Victor go bhfuil 'gach Gaeltacht difriúil' agus dá réir, nach féidir staid reatha na teanga a mheas i gcomhthéacs na nGaeltachtaí eile. i measc na spriocanna a luann an tOifigeach Pleanála Teanga don cheantar, tá 'líofacht na ndaoine a bhfuil roinnt Gaeilge acu a ardú' agus naisc nua a chruthú idir iad siúd a bhfuil Gaeilge acu agus iad siúd nach bhfuil.

Tá Victor dóchasach faoin mbliain atá roimhe i nGaeltacht Chiarraí Theas gur féidir leis leanúint leis an mbunchloch atá tógtha aige cur leis an nGaeilge san áit. 

Craoltar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta idir 12.08 agus 1.00 Luan go hAoine