Labhair muid le láithreoir nua Thús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Fachtna Ó Drisceoil faoin athrú róil ó léiritheoir go láithreoir ar an gclár chúrsaí reatha.

Cad iad na difríochtaí is suntasaí atá idir ról an láithreora agus ról an léiritheora, dár leat?

Mar léiritheoir bhíos ag smaoineamh an t-am ar fad ar an mór-phictiúr, ar an bpacáiste a bhí á chur ar fáil dúinn don éisteoir: An raibh an rithim i geart? An raibh an meascán ceart ábhair ann ó lá go lá is ó thús go deireadh na seachtaine?  An raibh na míreanna rialta ag oibriú go maith?  Anois caithfidh mé ligint do dhuine éigin eile freagracht a ghlacadh as an méid sin agus caithfidh mé diriú isteach go mion ar gach agallamh agus gach díospóireacht agus mo chuid ullmhúcháin agus mo chuid taighde ar na hábhair sin a bheith déanta i gceart agam. Rinne mé ionadaíocht cheana mar láithreoir agus bhíos breá sásta é sin a dhéanamh agus níor mhothaigh mé brú mór leis.  Ach mothaíonn sé difriúl an uair seo - mothaíom go bhfuil an clár ag brath anois ar mo chumas láithreoireachta agus cuireann sin brú áirithe orm.

Cé hiad na láithreoirí is mó a chuaigh i bhfeidhm ort agus tú ag foghlaim na ceirde?

Níl an cheird foghlamtha fós agam ach gan amhras táim tar éis a lán a fhoghlaim ó bheith ag oibriú le leithéidí Michelle Nic Grianna, Cormac Ó hEadhra, Rachel English, Cathal Mac Coille, Pat Kenny, agus Vincent Browne.

An aithneoidh na héisteoirí go bhfuil bealach nua ag an gclár leatsa mar láithreoir agus Sinéad Ní Uallacháin mar léiritheoir?

Aithneoidh cinnte mar tá gach láithreoir agus gach léiritheoir difriúl, ach leis an bhfírinne a insint níl a fhios agam go fóill go díreach conas mar a bheidh sé difriúl.  Tá a fhios agam cén buanna atá agam mar léiritheoir, ach níl a fhios agam fós cén buanna atá agam mar láithreoir. Taithníonn pearsantacht agus daonnacht Mhichelle Nic Grianna go mór leis na héisteoirí.  Taithníonn deabhlaíocht agus géarchúis Chormac Uí hEadhra leo.  Ach ní éireoidh liomsa má dhéanaim iarracht aithris a dhéanamh ar cheachtar acu siúd.  Caithfidh mé mo ghuth fhéin a aimsiú.  Mar an gcéanna leis an léiritheoir nua Sinéad - caithfidh sí tógáil ar an méid a bhain mise amach mar léiritheoir ach ag an am céanna caithfidh sí a gort fhéin a threabhadh.  Tar ar ais agus cuir an cheist sin orainn i gceann 6 mhí. 

Craoltar Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ón Luan go hAoine idir 5 agus 6.