Labhair Muireann Nic Amhlaoibh leis an gceoltóir agus an innealtóir fuaime as Contae Lú faoina shaol, faoina shaothar agus faoina oidhreacht ceoil ar Malairt Poirt le Muireann.

Tá Dónal ag obair i réimsí éagsúla idir teilifís agus cúrsaí ceoil agus deir sé cé go dtaitníonn na gnéithe ar fad leis, tá sé fíorshona agus é ina stiúideo féin, i mBéal Feirste ag obair le ceoltóirí eile. Bíonn Dónal ag plé le hamhránaithe agus ceoltóirí agus é ag obair ar an tsraith iomráiteach, 'Sé Mo Laoch le TG4 agus deir sé gur mór an pribhléid agus onóir dóibh a bheith ag cur aithne phearsanta ar laochanna móra an cheoil, macasamhail Shéamus Begley. Tugann an obair seo deis do Dhónal léargas a fháil ar an duine iomlán, ní hamháin a gcuid ceoil, a deir sé. 

Labhair Dónal faoina óige i gContae Lú, áit ar fáisceadh ceol na fidle ann óna athair, Gerry O' Connor agus na glúinte a d'imigh roimhe, mar a tharlaíonn cúig ghlúin san iomlán a sheinn an fhidil sular thosaigh Dónal féin ag seinnt na fidle. Luann Dónal a mháthair, nach maireann, an t-amhránaí,  Eithne Ní Uallacháin agus deir sé gur máthair 'iontach cineálta' a bhí inti agus go raibh sí ariamh ag iarraidh a cuid páistí a mhealladh i dtreo an cheoil.

Bhí tionchar ag Eithne ar neart amhránaithe agus admhaíonn Dónal cé b'fhéidir go bhfuil sé claonta gurb í Eithne an t-amhránaí is fearr leis. D'oibrigh Dónal agus a theaghlach ar albam aonarach Eithne, Bilingua a rinne Eithne sa bhliain 1998 sular cailleadh í sa bhliain 1999 agus d'éirigh leis an teaghlach an t-albam a chur amach sa bhliain 2014. Deir Dónal gur maith leis nach suíonn an t-albam 'i mbosca ar bith', ceol traidisiúnta nó ceol domhanda, obair cheannródaíoch a bhí ann in 1998 agus atá ann go fóill. 

Tá triúr iníonacha ag Dónal féin agus deir sé go bhfuil spéis mhór acu sa cheol agus sa damhsa ar an sean nós agus go bhfuil an oidhreacht ceoil ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile 'i ngan fhios' agus gur fearr é sin a dhéanamh gan aon bhrú ach go dtarlaíonn sé go nádúrtha.

Tá Dónal ag seinim sa ghrúpa ceoil, Ulaid agus tá ceirnín nua dá chuid ag teacht amach sár i bhfad.

Craoltar Malairt Poirt le Muireann ar RTÉ Raidió na Gaeltachta idir 19:00 - 21:00 Dé Sathairn