Cuidíonn Moira Ní Ghallachóir leo siúd atá i mbun ghnó agus iad ag lorg moltaí agus spreagadh ar a mbealach féin. Seo cuid den fhoghlaim atá déanta ag Moira ina gnó féin.

Ná lig ócáidí líonoibre dhul thart ort:


Amharc ar na heagraíochta seo ar líne agus beidh eolas orthu maidir le hócáidí líonoibre.  Beidh ócáidí ar siúl acu agus b'fhéidir go mbeadh ceann ag teacht fhad le do cheantair féin in am éigin.

BNI - https://www.bni.com/
Chamber of Commerce
Network Ireland 
WIBN 
LEO’s 
Women Mean Business
Entrepreneurs Anonymous
WIE NI 
Belfast WIB 

Má tá aon cheann dena heagraíochtaí thuasluaite a bhfuil féidireachtaí acu maidir le do ghnó téigh i dteagmháil leo ar an ghuthán.  Beidh eolas breise acu nach bhfuil le fáil ar an suíomh ghréasáin. Téigh ag an ócáid chuí agus déan teagmháil le lucht ghnó i d'earnáil féin.  

Pointe cumhachtach
Téigh i dteagmháil leis an duine a bhéas i mbun an ghrúpa roimhe na hócáide.  Cuir ceist orthu faoin lucht ghnó a bhéas i láthair agus faoina bhfuil ar bun acu. Dá bhféadfá a dhul i bhfeidhm ar an duine seo chuideodh seo go mór leat mar gur dócha go bhfuil aithne mhaith acu ar na daoine a bhéas i láthair.  Déan teagmháil chomh luath is féidir leis an cheannasaí agus iarr orthu tú a chur in aithne de lucht ghno agus cliaint a bheadh in oiriúint duit agus do do ghnó. Beidh aithne acu ar na daoine seo agus beidh tú abálta do chuid ama a bhainistiú níos fearr ar an dóigh seo.

Beath:
Cuidíonn Moira Ní Ghallchóir, bean as Dhún na nGall, le lucht ghnó spreagadh i dtreo díolacháin, ratha sola agus saoirse.  Bhí an scéal faoina teacht i mbláth rathúil éachtach faoi thrácht san: Irish Independent Business Supplement agus ar chlár Marian Finucane ar RTÉ.  Údar fhoilsithe í sa leabhar:  Remarkable Women: Overcoming Mediocrity a bhí go hoifigiúil ag #1 ar an leabhar ab fhearr díolta ag Amazon.  
Déan nasc le Moira ar: www.moira.ie