Tháinig Siún, Sinéad agus Áine le chéile le labhairt faoi fhéile Lúnasa agus faoi na féidearthachtaí atá ann dúinn ar fad tosú as an nua i mí Mheán Fómhair.