Labhair Clíona Saidléir, Stiúrthóir An Gréasán Náisiúnta d'Ionad Ghéarchéim Éignithe le Tristan Rosenstock ar Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoin ardú suntasach a tháinig ar líon na nglaochanna anuraidh

De réir Clíona go bhfuil níos mó daoine ag teacht chun tosaigh anois ná mar a bhí agus ní rud olc é sin ach a mhalairt. Meabhraíonn sí go bhfuil ceist mhór maidir leis an ardú ata tuairiscithe, 'sé sin an bhfuil ardú ag teacht ar an líon glaoch atá á fháil ag daoine nó/agus an bhfuil líon na n-ionsaithe gnéis ag dul i méid chomh maith?

Deir Clíona go bhfuil an cultúr a bhaineann le foréigean gnéis agus go bhfuil cásanna stairiúla chomh maith le ionsaithe reatha á dtuairisciú ag daoine mar go bhfuil muinín daoine 'ag fás an t-am ar fad'. Tá sí den tuairim go bhfuil daoine níos oscailte faoi choireanna gnéis mar gheall ar neart rudaí a tharla i sochaí na hÉireann le tamaill de bhlianta anuas, idir an dá reifreann deireanach agus an ghluaiseacht #metoo agus an chaint oscailte atá ag tarlú maidir le toil. 

Tá Clíona den tuairim go bhfuil daoine anois ag smaoineamh faoi cén sórt sochaí ina bhfuil siad ag maireachtáil agus faoi chineáltas a léiriú dá chéile, níos mó ná mar a bhíodar.

Craoltar Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta idir 5 agus 6