An cuimhneach leat na cliaint ar bhuail tú leo ag na himeachtaí líonraithe roimhe seo? B’fhéidir go bhfuil a gcuid cártaí gnó agat go foill. B’fhéidir go bhfuil tú mar chara acu ar Facebook nó b’fhéidir go ndearna tú nasc leo ar Linkedin. 

Is mithid duit ríomhphost pearsanta nó teachtaireacht phríobháideach a sheoladh chucu chun an nasc sin a athchruthú leo! 

Nuair atá an nasc sin déanta agat leo cuir ceist orthu ar mhaith leo amharc arís ar an táirge atá a chur ar fáil agat mar go bhfuil forbairt déanta ó shin agat ar an táirge sin.  Inis dóibh gur féidir leat tuilleadh forbairtí a dhéanamh ar do tháirge a rachas chun sochar don ghnó atá ar bun acu féin, m.sh:  seol teachtaireacht den saghas seo chucu: Is cuimhneach liom go raibh deacracht agat le réimse amháin den ghnó  atá ar siúil agat agus ó shin d’éirigh liom teacht ar cúpla smaoineamh faoi.  Seol teachtaireacht chugam agus thiocfadh linn an fhadhb sin a phlé agus féacháil teacht ar réiteach. 


Caithfidh tú coinneáil leo agus gan tabhairt suas muna bhfuil suim acu i dtús ama ar a bhfuil le rá agat. Coinnigh an nasc sin agus cuirfidh seo ar a súile dóibh go bhfuil suim agat sa ghnó atá idir láimhe acu.

Cruthaigh cairdeas leo más féidir agus cur ina lui orthu go siad mar pháirt de theaghlach, teaghlach an 
ghnó agus go bhfuil tábhacht agus táirbhe  le baint as a bheith ag cuidiú le chéile.  

Cuidíonn Moira Ní Ghallchóir, bean as Dhún na nGall, le lucht ghnó spreagadh i dtreo díolacháin, ratha sola agus saoirse. Údar fhoilsithe í sa leabhar:  Remarkable Women: Overcoming Mediocrity a bhí go hoifigiúil ag #1 ar an leabhar ab fhearr díolta ag Amazon