De réir tuairisc nua Lancet a fhéachann ar shláinte an domhain, tá muintir na hÉireann go hard ar liosta an náisiúin maidir leis an líon alcóil a óltar. Pléadh an cheist le paineál an chláir ar Bhláthnaid Libh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta

Deirtear anois go bhfuil muintir na hÉireann ag ól suas le 13 lítear alcóil an duine in aghaidh na bliana agus go bhfuil nósmhaireacht an óil leabaithe go domhain i meon na ndaoine anseo. 

Labhair an painéal faoin bhfeasacht a bhaineann leis an ól in Éirinn, i. go bhfuil 'fhios againn go bhfuil an iomarca óil ar bun ach go bhfuil sé dúshlánach an fhadhb a réiteach mar go mbaineann sé le bualadh le daoine agus saol sóisialta maith a bheith agat in Éirinn.  

Deir Brídín Ní Mhaoldomhnaigh a bhfuil go leor taistil déanta aici go bhfuil 'iomrá ar fud an domhain' orainn maidir leis an ól agus mura bhfuil tú ag iarraidh alcól a ól agus tú amuigh le cairde go gceapfaidh daoine go bhfuil rud éigin 'contráilte' leat.

Deir duine den phainéal go mbaineann cuid den ól leis na hathruithe atá tagtha ar an saol, go bhfuil muid faoi bhrú leanúnach agus go bhféachtar ar an deoch mar fhaoiseamh ag deireadh an lae nó ag deireadh na seachtaine. Mar go bhfuil an deoch anois ar fáil in aice láimhe san ollmhargadh agus go bhfuil sé chomh saor sin, tá nós anois cothaithe i ndaoine é a phiocadh suas mar chuid den ghnáthshiopadóireacht.

Craoltar Bláthnaid Libh maidin Shathairn idir 10.15 agus meánlae ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.