Labhair Catherine Corless agus Bernie Ní Fhlatharta le Bláthnaid Ní Chofaigh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta maidir lena bhfuil aimsithe ag Ionad Máithreacha agus Leanaí i dTuaim, Co na Gaillimhe.

Ar láthair an ionaid a bhfuil clú agus cáil anois air i gcontae na Gaillimhe deir Bernie go bhfuil sé deacair a chreidiúint go bhfuil na céadta 'cnámha agus coirpeanna gasúir' sa chré faoina gcosa. Labhair an staraí áitiúil Catherine Corless faoina cuid oibre ag iniúchadh na cáipéisíochta a bhaineann leis an áit. Tá an cuigiú tuairisc a bhaineann leis an Ionad Máithreacha agus Leanaí nuafhoilsithe agus tugann sé breis eolais faoin áit agus an méid a thit amach ann.

Luann Bernie Ní Fhlatharta go bhfuil garraí beag ann anois, áit a bhfuil bláthanna, dealbh den Mhaighdean Mhuire agus liosta ainmneacha na bpáistí a shíltear atá 'caite i dtraipisí' dar le taighde Chorless. 

'ní fhéadfá a rá gur curtha atá siad ach caite i dtraipisí'

Deir Bernie gur cuireadh na gasúir sa talamh gan ómós, gan aon bhosca nó cónra nó braillín curtha timpeall ar na coirp.

Tá obair ar siúl anois ag Coimisiún atá ag déanamh fiosrúcháin mar gheall ar an áit seo mar síleann Catherine go raibh an talamh seo in úsáid do shéarachas ag pointe amháin agus tá go leor eile nach bhfuil ar eolas faoin tslí ar caitheadh le mná agus leanaí san ionad seo agus in ionaid eile cosúil leis timpeall na tíre.

Craoltar Bláthnaid Libh maidin Shathairn idir 10.15 agus meánlae ar RTÉ Raidió na Gaeltachta