Anocht ar TG4 ag 9.30pm fiosróidh Aoife Ní Chaiside, iarchaptaen fhoireann camógaíochta Shleacht Néill na baic agus na buntáistí atá le spórt do mhná in Éirinn an lae inniu.

Arna scannánú agus í ar tí an tríú cluiche ceannais camógaíochta Uile Éireann a bhaint i mbliana, shocraigh Aoife Ní Chaiside spéis a chur i gcúrsaí spóirt taobh amuigh de na cluichí Gaelacha a bhfuil sí féin báite iontu. Ag taisteal fud fad na tíre, buailfidh sí le mná ildánacha atá páirteach i réimse leathan spóirt, a chuireann a gcroí agus a n-anam isteach ina spórt féin.

Tá níos mó ag baint leis tsraith ná spórt – fiosraíonn sí mar is féidir le spórt cuidiú le cailíní agus le mná ar chuid mhór bealaí; faoin ardú meanman, faoin neart fisiciúil, meabhrach agus mothúchánach a thugann spórt do mhná agus déantar ceiliúradh ar an chumhacht atá ag spórt le mná a thabhairt le chéile i saol atá ag éirí níos scoite.

Leah Mc Court agus Aoife Ní Chaiside

I gclár a haon, fiosróidh Aoife ábhar a bhfuil sí féin eolach air – spórt foirne, chun na luachanna a bhaineann le spórt foirne a fhiosrú – muinín, meas agus cairdeas. Labhróidh sí le Katie Mullan, captaen fhoireann haca na hÉireann a bhuaigh bonn airgid ag Corn an Domhain sa Haca in 2018, faoi na cairde a rinne sí tríd an spórt agus le scothimreoir peile agus camógaíochta le Corcaigh, Rena Buckley, a bhfuil Craobh na hÉireann buaite ocht n-uaire déag aici. Casfaidh sí leis an té a bhunaigh an feachtas 20x20, a bhfuil sé mar sprioc aige aird an phobail agus na meán a tharraingt ar spórt na mban in Éirinn.

Sa dara clár, cuirfidh Aoife suim i mná atá i mbun spóirt atá neamhchosúil lena spórt féin - lúthchleasaithe aonair, nach mbíonn taca na foirne acu mar a bhíonn aicise. Buailfidh sí leis an rábálaí, Patience Jumbo Gula, leis an gcaiteoir teisce, Niamh McCarthy, agus le curadh domhanda sa liathróid láimhe, Aisling Reilly. Pléifear ceisteanna móra – míchumas, íomhá agus ciníochas i spórt.

Sa chlár deiridh sa tsraith, déantar ceiliúradh ar spórt mar chuid den saol agus ar na buntáistí a bhaineann le spórt agus aclaíocht do mhná. Ag cluiche dúshlánach idir a foireann féin, Sleacht Néill, agus foireann as contae Chill Chainnigh, buailfidh Aoife le bainisteoir na foirne agus an laoch mór camógaíochta, Ann Downey, le labhairt faoin laghad ban atá ina n-oifigigh i gcúrsaí spóirt. Tabharfaidh sí cuairt ar scoil Eimear Considine, imreoir rugbaí le foireann na hÉireann, a dhéanann a seacht dícheall gean don spórt a chothú i measc chailíní a scoile agus lena gcoinneáil ag imirt agus tugann Aoife faoi dhúshlán úrnua – MMA i dteannta curadh óg, Leah McCourt, atá ag iarraidh forás a chur faoin spórt in Éirinn.

Craolfar Mná Spóirt- Croí is Anam anocht ar TG4 ag 9.30 i.n.