Caitheann láithreoir An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra ar RTÉ Raidió na Gaeltachta súil siar ar an mbliain atá caite agus a bhfuil romhainn sa bhliain úr.

An ndeachaigh Bliain na Gaeilge i bhfeidhm ort? 

Ní dheachaigh dáiríre. Tá ‘chuile bhliain ina bliain na Gaeilge agamsa. Faraor, ní maith liom go leor den "tokenism" a bhaineann lena leithéid. Is tábhachtaí domsa go mbeadh ómós don teanga agus lucht a labhartha seachas bheith ag mealladh na míllte le cúpla focal a labhairt. 

Déan cur síos ar an mbliain i dtrí fhocal:

Brothall, Breatimeacht, Iomáint

Cén buaicphointe craoltóireachta a bhí ag RTÉ Raidió na Gaeltachta, i do thuairim? 

Bhí go leor scéalta móra i rith na bliana ( an t-agallamh iontach a rinne Helen Ní Shé le Emma Mhic Mhathúna, beannacht Dé lei ) ach ní féidir sárú ar an árdú croí agus meanma a bhain le busanna Ghaoth Dobhair agus an Spidéil i gcraobhacha Uladh agus Chonnachta sa bpeil.

An raibh scéal nuachta ar bith a sheas amach duit le linn na bliana?

Scanall an Cervical Check agus an léargas  a thug sé ar mhí éifeacht agus faillí an chórais sláinte i leith na mban (arís).

Feachtas faoi chonspóid an Cervical Check

Maidir leis na scéalta ar fad a tháinig amach faoi chothromaíocht inscne, an dóigh leat gur éirigh linn dul chun cinn a dhéanamh?

Ní dóigh, dáiríre. Tá an cás dá thabhairt i dtreo áiféiseach ag leibhéal amháin m.sh. liricí amhráin. agus gan áird ar bith dá thabhairt ar na buncheisteanna a bhaineann le ualaigh oibre, &rl

Cad leis a bhfuil tú ag súil ón mbliain atá romhainn?

Olltoghchán; is breá liom iad. An cheist ná an in Éirinn nó sa mBreatain a bheidh sé. Nó sa dá áit!

Craoltar An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra 09:30- 11:00 Dé Domhnaigh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.