Labhair Brenda Ní Shúilleabháin agus Siún Ní Dhuinn le Bláthnaid Ní Chofaigh ar Bhláthnaid Libh faoi 'dhomhan na mban' ábhar atá faoi chaibidil ag RTÉ an tseachtain seo. Dhírigh siad ar a bhfuil bainte amach agus a bhfuil le déanamh in Éirinn. 

Luaigh Brenda go bhfuil 'cuid mhór' bainte amach ó thaobh an dlí agus reachtaíocht ón uair nach raibh ceart ag bean ar a teach agus nuair nach raibh cead aici dul ag obair nuair a phós sí. 'Bhí beirthe uirthi fé dhó', a deir sí. 

Deir Brenda nach maith léi nuair a dhéantar idirdhealú idir mná agus fir mar gur cuid den speiceas céanna muid ar fad: 'Táimid ag caint ar chearta daonna'.

Tá Brenda den tuairim gurb é an bealach chun cinn ná chun 'na fir a thabhairt linn' le haghaidh a thabhairt ar an easpa cothromaíochta atá fós sa sochaí. 

Labhair Siún faoin athléamh atá á dhéanamh ag fir agus mná ar stair na hÉireann agus ar na mná a fágadh ar lár nuair a bhí an stair sin á breacadh síos. Aithníonn Siún go bhfuil dul chun cinn mór déanta ach go bhfuil nithe sa chóras oideachais a chuireann dúshláin roimh chailíní agus roimh mhná óga agus iad ag tosú amach sa saol. 

D'aibhsigh sí an fhearg a aithníonn sí i bhfir áirithe nuair a ardaítear ceisteanna faoi chothromaíocht pá agus ábhar a bhaineann leis mar dhúshlán leis an gceist a phlé go hoscailte.

Craoltar Bláthnaid Libh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta maidin Shathairn idir 10.30 agus meánlae