Gach mí, scríobhann Moira Ní Ghallachóir, bean ghnó atá lonnaithe i nGaeltacht Dhún na nGall faoina bhfuil i gceist le gnó rathúil a bhunú agus a bhuanú!

An dara céim den trí bhunchéim dúshraithiúil atá i gceist le cliaint a tharraingt chugat agus tús a chur le saothrú an airgid duit féin i do ghnó.  Mheasfá nach raibh morán i dtreis nuair nach raibh i gceist ach trí chéim leis an toradh sin a bhaint amach duit féin. Ach, chomh minic déanann lucht ghnó neamhaird dena céimeanna tábhachtacha seo agus mar thoradh air seo ní bhíonn dul chun cinn le feiceáil sa ghnó.

San alt deireannach a chur mé ar fáil phlé mé na céimeanna riachtanacha seo – An Fáth, An Céard agus An Conas – a bhí ag teastáil chun brabús fiúntach a bhaint amach de do ghnó.  D’amharcamar ar An Fáth, anois caithimid súil ar An Conas.

Séard atá i gceist leis An Conas ná conas gur féidir leatsa do theachtaireacht a chur in iúl do chliaint go bhfuil na scileanna, na hacmhainní agus eitic oibre agat chun táirge/seirbhís den chéadscoth a chur ar fáil.  Más féidir an margaíocht chliste – atá a bhrú orainn – a sheachaint agus cloí le bunchloch na firinne mar íomhá de do ghnó is amhlaidh mar is fearr duit é. Bíonn múinín ag an chliaint i gcomhlacht a bhfuil dea-chleachtais a chur chun cinn acu agus nach comhlacht é a bhfuil gliceas agus gimicí ag baint leis.  Conas is féidir An Conas a bhaint amach – an teachtaireacht a chraobhscaoileadh gan a bheith glic agus gan an dúrud airgid a chaitheamh leis? Lig don táirge/seirbhís sin a dhéanamh duit! Má tá do tháirge/seirbhís ar ard-chaighdeán díolfaidh sé é féin, i bhfocail eile ‘an focal béil’ a dhéanfaidh do theachtaireacht a chur ar shúile agus cluasa chustaiméirí.

Moira Ní Ghallachóir

Bhí mé ag comhdháil le gairid agus rinne mé na céimeanna seo a chur faoi bhráid an lucht éisteachta agus chuaigh na smaointe seo i bhfeidhm go mór orthu go raibh scuaine ag fanacht liom chun mé tuilleadh eolais a roinnt leo faoi seo.

Mar sin, is é an slat tomhais is fearr atá agat ná an t-aiseolas – má tá custaiméirí ar lorg m:sh, tuilleadh eolais  faoi do tháirge/seirbhís is cinnte go bhfuil an teachtaireacht ag leathnú amach. Leag béim ar an ghné seo den ghnó agus dean cinnte go bhfuil do chliaint ag imeacht le teachtaireacht eile: gur agatsa atá an máistreacht thar ghnó ar bith eile!

Cuidíonn Moira Ní Ghallchóir, le lucht ghnó spreagadh i dtreo díolacháin, ratha sola agus saoirse.  Bhí an scéal faoina teacht i mbláth rathúil éachtach faoi thrácht san: Irish Independent Business Supplement agus ar chlár Marian Finucane ar RTÉ.  Údar fhoilsithe í sa leabhar: Remarkable Women: Overcoming Mediocrity a bhí go hoifigiúil ag #1 ar an leabhar ab fhearr díolta ag Amazon.