Ag Oireachtas na Samhna na bliana seo, bronnfar gradam 'Réalta Óg' ar dhuine amháin atá ag saothrú sna meáin. Labhair muid le Doireann Ní Ghlacáin faoina taithí go dtí seo agus faoina bhfuil roimpi!

Idir FleadhTV agus TradFest, tá do chos leagtha agat i saol na meán le déanaí tríd an gceol traidisiúnta- an gcuireann do shaineolas ar an gceol ar do chompord thú agus tú os comhair an cheamara?

Ní dócha go bhfuil suíomh ina bhfuilim níos compórdaí ná i saol an cheoil. D’fhás mé aníos ag freastal ar na féilte ceoil seo agus tá aithne mhaith agam ar phobal an cheoil agus aithne mhaith acu orm! Níos tábhachtaí b’fhéidir ná an ‘saineolas’ dá bhfuil agam ar an gceol, is ea an cairdeas atá agam leis na ceoltóirí go léir atá i mbun ceoil nó léíriúcháin ar na cláracha mar chuireann siad san ar mo chompord mé! Is fearr cara sa chúirt agus mar sin!

Tá tú i mbun taighde dochtúireachta chomh maith leis an obair teilifíse atá ar siúl agat, an bhfuil sé dúshlánach an dá thrá a fhreastail?

Is dócha gurb é an dúshlán is mó atá ós mo chomhair leis an taighde ná an ceol féin. Idir féilte ceoil, ranganna ceoil agus a bheith suite sa bhaile ag seinnt an Fidil (mar a bhíonn go minic) nó ag foghláim amhrán nuair ba cheart dom a bheith sa leabharlann i mbun léitheoireachta, brúann sé isteach ar an obair. Is breá liom an ábhar taighde atá agam, forbairt na filíochta bhéil i nGaeltacht Mhúscraí idir 1890-1926, tá sé taitneamhach a bheith caillte san obair. Tá sé cosúil le bheith ag taisteal siar go haimsir eile i slite, ach is obair aonarach í agus tá a dúshlán féin ag gabhail le sin! Is faoiseamh maith é a bheith i suíomh iomlán difiríul i mbun taifid. Tá beocht ag baint leis agus fuinneamh gur deacair teacht air sa leabharlann!

Bhí tú an-nádúrtha agus tú i mbun craoltóireachta ar FleadhTV, an raibh tú neirbhíseach? Má bhí, cén chaoi a ndeachaigh tú i ngleic leis?

Ní raibh! Deinim iarracht gan mórán aird a thabhairt ar thuairimí daoine eile agus mo rud fhéin a dhéanamh, is dóigh liom gur gá duit a bheith mar sin nuair atá’n tú ag i mbun obair teilifíse. Cheapas é níos fusa tabhairt fé’n rud beo mar níl an t-am agat a bheith buartha mar gheall ar conas rud a rá, caithfear bogadh ar aghaidh láithreach! Oireann sé sin dom' phearsantacht is dóigh liom! 

Fuaireas droch scéal agus muid i mbun taifid i gCaisleá Uidhlín ag Fleadh Uladh, chuir cara glaoch orm le hinsint dhom go raibh dlúthchara dár gcuid ón gcoláiste tar éis báis i dtionóisc agus é ar laethanta saoire in Austin, Texas. Fuaireas an glaoch agus sinn i mbun script ar maidin agus bhíos trína chéile don lá, níor éírigh liom aon ullmhúchán a dhéanamh ach nuair a thosnaigh an clár ar a hocht ní raibh aon dul as ach leanúint leis. D’fhoghlaimíos mórán an lá sin mar gheall ar an gcraoltóireacht! 

An mbeadh comhairle agat dóibh siúd a bhfuil spéis acu dul le cúrsaí teilifíse? 

Tá agus níl. An t-aon rud atáimse a déanamh ná a bheith ionraic ionam fhéin mar dhuine, bíodh sin ós comhair nó taobh thiarr don cheamara. Is dóigh liom gur sin is tábhachtaí, do phearsantacht a scaoileadh amach agus a bheith misniúil a dhóthain le sin a dhéanamh. Má’s maith le daoine é, tá go maith. Mura maith, tá sé go breá leis, ar a laghad tá’n tú ionraic ionat fhéin agus cad is fiú an saol mura bhfuil san agat?

Le vóta a chaitheamh ar son Doireann- tá gach eolas anseo