Tá Bláthnaid Ní Chofaigh fillte ar aerthonnta RTÉ Raidió na Gaeltachta agus mar is dual di, níor sheas sí siar ó chaint na seachtaine. Labhair sí agus a painéal faoi cén chaoi a roinntear airgead an CLG agus an mhíthuiscint fhorleathan atá maidir le cúrsaí inscne.

Ag eascairt as an airgead atá á bhronnadh ag JP Mc Manus ar chlubanna CLG, d'fhiafraigh Ní Chofaigh dá painéal an raibh an gnáthphobal ar an eolas gur dhá eagraíocht éagsúil iad an CLG agus an eagraíocht a phléann le spórt na mban, an LGFA. 

Dúirt Colman Hanley atá ag obair leis an CLG go raibh an mhíthuiscint forleathan i measc daoine gur aon eagraíocht amháin iad ach nach mar sin atá.

Labhair Bláthnaid mar gheall ar a hóige i gcontae na Mí maidir le cúrsaí spóirt agus an chaoi a caitheadh le mná i gcomparáid leis an gcaoi a caitheadh le fir óga. Deir sí gur chothaigh an spórt nasc breise idir na fir óga agus a gceantair dúchais nach raibh ag na mná. 

JP Mc Manus

Tá Bláthnaid den tuairim go mbeadh máithreacha níos drogallaí a gcuid airgid a thabhairt do chlubanna CLG dá mbéidís ar an eolas gur i dtreo bhuachaillí amháin a rachadh an t-airgead.

Craoltar Bláthnaid Libh maidin Shathairn idir 10.30 agus meánlae ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.